Dag Østerberg/Foto: Universitetet i Oslo

Samfunn, klasse, makt og kunst

Professor Dag Østerberg fyller 70 år, og begivenheten markeres med et festseminar mandag 1. desember.

Kalender

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

Vinylens Verden

19/09/2020 Kl. 18.00

Rogaland

El Muro Tango & Omar Mollo

19/09/2020 Kl. 21.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

I seminaret deltar ledende fagpersoner fra mange ulike miljøer; filosof Jon Hellesnes, sosiolog Lars Mjøset, musikkviter Ståle Wikshåland og idéhistoriker Espen Schaanning er blant dem som holder innlegg. For anledningen vil Østerberg selv bidra med et foredrag hvor han vil forsøke å oppsummere sin vitenskapsteoretiske posisjon.

Østerbergs originale fortolkninger og oversettelser av sentrale tenkere som Sartre, Merleau-Ponty, Cassirer, Bourdieu og Foucault har vært banebrytende i norsk akademia. Fra hans tidlige sosiologiske arbeider, som “Meta-sosiologisk essay” (1963) og “Forståelsesformer” (1966), har Østerberg levert en lang rekke bidrag til forståelsen av sosiologi, filosofi og vitenskapsteori i vid forstand. Han har beskjeftiget seg med grunntenkere som Hegel, Durkheim og Marx, men også bidratt til den dagsaktuelle politiske samfunnsdebatten, positivsimekritikk og eksistensialistisk refleksjon, samt perspektiver på kunst og lokal arkitektur.

Østerberg står også bak bøker som ”Det moderne – et essay om Vestens kultur 1740-2000”, ”Sosiologiens nøkkelbegreper” (2003) og en biografi om Brahms, også den i 2003.

Under festseminaret blir det faglig debatt om de grunnleggende kategoriene i kultur- og samfunnsforskningen, melder universitetet i Oslo, som byr på program fra kl 10.00 på Helga Engs hus på Blindern.

Det fullstendige programmet finner du her.

Dette i følge en pressemelding.

Stillinger

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Direktør kultur og folkehelse

Trøndelag fylkeskommune

Seksjonssjef Den kulturelle skolesekken

Innlandet fylkeskommune Kultur

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev