På kanten - Erik Valebrokks spalte i popbladet POP 1985

Bach-seminar i Bergen

Norges musikkhøgskole, i samarbeid med Goethe-Institut Tysk Kultursenter og Institutt for musikk og teater ved Universitetet i Oslo, arrangerer i dagene 15. – 17. september et Bach-seminar med professorene Christoph Wolff og Hans-Joachim Schulze som hovedforelesere.

Kalender

POING ALMOST CLASSIC – releasekonsert

06/03/2024 Kl. 19:00

Oslo

Musical Sanatorium

07/03/2024 Kl. 18:00

Viken

Seminaret holdes for universitets- og høgskolelærere, doktorgradsstipendiater og studenter og konsentreres om emner forbundet med nyere Bach-forskning. Professor Christoph Wolff er knyttet til Harvard University i Massachusetts, USA og har stått bak en rekke artikler og bøker om J. S. Bach i de senere årene. Han har blant annet revidert den store Bach-katalogen, The Bach Reader, og nå i vår kom hans nye Bach-biografi: «J. S. Bach – the Learned Musician». Hans dype stilistiske kjennskap til Bachs skrivemåte gjør ham til en av de fremste

ekspertene på Bachs utvikling som komponist, og han har vært viktig i vurderinger av Bach-manuskripter som har dukket opp i vår tid.

Professor Hans–Joachim Schulze er leder for Bach-Archiv Leipzig. Dette har i alle år vært sentrum for Bach-forskningen. Schulze er en av de fremste kjennere av Bach-tradisjonen slik den har utviklet seg fra mesterens død i 1750 og inntil vår tid. Han og Wolff har arbeidet sammen i alle år, og når Schulze i løpet av kommende år trekker seg fra stillingen ved Bach-Archiv Leipzig, er det Wolff som overtar der. Han kommer imidlertid også til å fortsette som professor ved Harvard.

I forbindelse med seminaret ved Norges musikkhøgskole arrangeres det to offentlige konserter, en orgelkonsert fredag kveld med organistene Terje Winge og Kåre Nordstoga og en kantatekonsert lørdag med Oslo Domkor, solister og instrumentalister ledet av Terje Kvam. Begge programmer blir kommentert av professor Christoph Wolff.

Spørsmål om seminaret og konsertene kan rettes til Idar Karevold ved Norges musikkhøgskole.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.