Stavanger Symfoniorkester

Orkesterutredningen ligger ute

Kulturdepartementet fikk fredag overlevert en utredning om det profesjonelle orkesterfeltet i Norge. Utredningen er gjennomført av dr. philos Elef Nesheim ved Norges musikkhøgskole. Utredningen omfatter i første rekke de seks symfoniorkestrene i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Tromsø.

Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Orkesterutredningen inneholder en beskrivelse av status for de profesjonelle orkestrene i Norge, en vurdering av statens mål og krav til disse orkestrene og forslag til hvordan det kan sikres at kravene blir nådd. Utredningen foreslår bl.a. en kraftig styrkning av Tromsø symfoniorkester, og en opptrappingsplan for orkestrene i Stavanger og Trondheim.

I utredningen blir det bl.a. anbefalt

— å opprette en budsjettpott for prosjekter rettet mot nye målgrupper og for framføring av ressurskrevende repertoar av stor kulturell verdi.

— en opptrappingsplan på 28 stillinger for Tromsø Symfoniorkester – anslagsvis 12 mill. kroner i statlig støtte over 6 år.

— en opptrappingsplan som omfatter 30 stillinger over seks år, øremerket Stavanger og Trondheim symfoniorkestre – anslagsvis 13 mill. kroner i statlig tilskudd.

— orkestrene må åpne for muligheter for å kunne deles opp i mindre ensembler, eller to orkestergrupper. En slik fleksibilitet er et kjernepunkt i en ny orkestersatsing.

— orkestrene må trappe opp sin virksomhet som operaorkestre.

— en egen turnépott opprettes som orkestrene kan søke på – slik at de kan turnere nasjonalt og internasjonalt.

— orkestrene bør ta ansvar for å bruke unge norske talenter som solister.

Orkesterutredningen blir nå sendt på høring til aktuelle statlige organ, berørte fylkeskommuner, kommuner, institusjoner og organisasjoner.

Hele utredningen er å lese på denne adressen: http://www.dep.no/kd/norsk/publ/utredninger/p10001868/018031-220006/index-dok000-b-n-a.html#Forord

Stillinger

Pianopedagog – 60%

Nordre Follo kulturskole

Dirigent

Jar Skoles Strykeorkester, Bærum

Kommunikasjons-ansvarlig

Musikkforleggerne

Pianolærer

Nittedal Kulturskole

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev