Trondheim Symfoniorkester

Slovensk gjest hos TSO

Et hyggelig gjensyn med slovenske hornsolisten Radovan Vlatkovic må påregnes når han torsdag 17. januar gjester Trondheim Symfoniorkester med Richard Strauss senromantiske Hornkonsert fra 1943. Vlatkovic var solist med TSO på turneen til Tyskland og Østerrike i 1995 – en tur og en solist det går gjetord om ennå, i følge TSO.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Mot slutten av livet vendte Richard Strauss tilbake til klassiske former i en mer avklaret og enkel stil. Hornkonserten speiler en stor innsikt og ydmyk musisering. Han skriver elegant og virtuost for solisten med lange melodifraser og en flott orkestersats.

Vidvinkelen settes på når den dansk/italienske dirigenten Giordano Bellincampi slår opp Hector Berlioz heftige og fargerike Symphonie fantastique, som er blant de verkene vårt publikum oftest etterspør.

Det var intet mindre enn en musikalsk revolusjon som skjedde i Paris 5. desember 1830 da Berlioz presenterte denne symfonien for et forbauset publikum. Komposisjonens radikale form, storslagne instrumentasjon og selvbiografiske program var både nytt og uhørt. Vår tids publikum har stiftet bekjentskap med mange senere eksempler på orkesterbriljans, men likevel fascineres vi igjen og igjen av dette høy-romantikkens første store partitur. Verkets undertittel er «Episoder i en kunstners liv».

Kveldens åpningsverk er ouverturen til operaen La Clemenza di Tito, også kalt Titus etter hovedrollefiguren, den romerske keiser. Operaen er skrevet i Mozarts dødsår 1791, og er et av de aller siste verk han skrev. Operaen ble uroppført i Praha i september i forbindelse med at den nykronede keiser Leopold også skulle innsettes som konge av Böhmen.

Med vennlig hilsen
Trondheim Symfoniorkester

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.