Trondheim Symfoniorkester

Kristiansand håper på symfoniorkester

Kristiansand krysser fingrene i håp om et eget symfoniorkester, Bergens-Filharmonien fortviler mens symfoniorkestrene i Trondheim og Stavanger gleder seg over forslag om opptrapping. Forslagene i en fersk statlig utredning om Norges symfoniorkestre vekker både begeistring og harme.

Kalender

Opera Soirée

14/08/2020 Kl. 19.30

Viken

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Håpet er sterkest i Kristiansand, der utredningen ”Ny orkestersatsning” legger opp til at Kristiansand kan få et symfoniorkester med 50-60 musikere om få år.

– Denne utredningen er meget positiv for vår by. Den går inn for at vi allerede i 2003 kan få et symfoniorkester med rundt 55 musikere. I utgangspunktet forventes det da en overføring av de 22 stillingene i Divisjonsmusikken fra Forsvarsdepartementet til Kulturdepartementet,, sier direktør for Kristiansand Symfoniorkester, Øystein Eidsaa til Fædrelandsvennen.

Utredningen er alene foretatt av professor Ellef Nesheim ved Norges musikkhøgskole på oppdrag fra Kulturdepartementet – og har status som en anbefaling for utviklingen videre
I Bergen er man ikke like fornøyd, for der opplever Bergen Filharmoniske Orkester (BFO) at det blir satt bakerst i køen. Utredningen går inn for at BFO bør bringes opp igjen på sitt tidligere nivå på 97 stillinger, men går ikke inn for orkestrets håp om full symfonisk besetning på 104 musikere. BFOs ønske om å likestilles med Oslo Filharmoniske Orkester (OFO) som nasjonalt orkester får ikke støtte.

For symfoniorkestrene i Stavanger og Trondheim går utredningen inn for en økning på 15 stillinger hver over seks år , mens Tromsø Symfoniorkester foreslås utvidet med 28 årsverk.

– Utredningen inneholder flere positive forslag som kan gi orkestrene et skikkelig løft dersom de blir fulgt opp. Det blir interessant å se hva statsbudsjettet for 2002 vil gi av muligheter. Særlig tatt i betraktning de uttalelser som statsråden ga i fjor høst, der de to orkestrene i Trondheim og Stavanger ble nevnt høyt oppe på prioriteringslisten, sier Erik Landmark, driftssjef i Stavanger Symfoniorkester, til Stavanger Aftenblad.

Landmark etterlyser en grundigere gjennomgang av hvordan orkestrene skal møte stadig flere krav og forventninger utfra den økonomiske situasjonen de arbeider utfra i dag.
Når det gjelder OFO får orkestret delvis støtte i sitt ønske om særstatus som “nasjonalt representasjonsorkester”, men Nesheim påpeker at det er opp til Kulturdepartementet å avklare hva det innebærer å være et nasjonalt orkester, og om staten ønsker et eget representasjonsorkester.

– Utredningen gir orkestrene i Tromsø og Kristiansand prioritet foran en utvidelse av orkestrene i Trondheim og Stavanger. Den foreslår likeså en turnépot til innenlands turnevirksomhet, og det er noe nytt og svært relevant for oss som regionorkester. Det foreslås dessuten en repertoarpot, midler som kan søkes til fremføring av nye bestillingsverk og spesielle produksjoner. Også det noe nytt i norsk sammenheng, sier Eidsaa i Kristiansand Symfoniorkester.

Videre legger utredningen også opp til at symfoniorkestrene trapper opp sin virksomhet som operaorkestre både i samarbeid med Riksoperaen og i forbindelse med planene om regional operavirksomhet. Så mye som to til fire operaproduksjon pr. år antydes, skriver Bergens Tidende.

«Ny orkestersatsning» er sendt ut på høring til aktuelle statlige organ, berørte fylkeskommuner, kommuner, institusjoner og organisasjoner denne uka. Noen høringsfrist er ikke bestemt.

Stillinger

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev