PNEK - fra prosjektet RAM

Nedleggelse av TEKS og PNEK? 300 underskrifter sier «Nei!»

Det nasjonale nettverket for elektronisk kunst risikerer å rakne. TEKS – Trondheim elektroniske kunstsenter og PNEK – Produksjonsnettverk for elektronisk kunst, er ikke foreslått inn i statsbudsjettet neste år. – Hadde et slikt vedtak blitt gjennomført i fjor, hadde folk gått glipp av mange kulturopplevelser i år, forteller daglig leder for PNEK, Janne Stang Dahl. Nå har TEKS og PNEK startet en underskriftskampanje mot den planlagte vingeklippingen, som har fått over 300 digitale navnetrekk på bare tre dager.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Knut Steen

TEKS, Trondheim Elektroniske Kunstsenter, og PNEK, Produksjonsnettverk for Elektronisk Kunst, er ikke foreslått inn på statsbudsjettet 2006. Dette på tross av innstilling fra Norsk kulturråd, og Kulturmeldingens anbefaling om stabil og langsiktig drift av TEKS og PNEK.

Dersom TEKS og PNEK ikke skrives inn i endelig budsjettvedtak, risikerer vi at det nasjonale nettverket for elektronisk kunst rakner. I løpet av de fire årene nettverket har eksistert, har vi med energi vist at høyt kvalifisert samarbeid i område kunst og teknologi har latt seg operasjonalisere på beste vis, og gitt store ringvirkninger både nasjonalt og internasjonalt. Uten en permanent støtteordning, blir det svært vanskelig å oppnå en langsiktig videreførelse av Norsk kulturråds vellykkete nasjonale satsing på kunst og ny teknologi, sier daglig leder for PNEK, Janne Stang Dahl, før hun fortsetter:

— Startsskuddet for TEKSs fjerde internasjonale festival for elektronisk kunst og ny teknologi, Trondheim Matchmaking 2005, går mandag 17. oktober og en uke fremover. Trondheim Matchmaking 2005 arrangerer workshop, forestillinger, konserter, utstilling og et seminar med presentasjon av 41forelesere og kunstnere fra teater-, musikk-, litteratur-, billedkunst-, arkitektur-, filosofi- og forskningsfeltet. TEKS er en betydelig ressurs i PNEK nettverket, med sitt tverrfaglige fokus og nettverking mellom kunstneriske og teknologiske kompetansemiljøer lokalt, nasjonalt og internasjonalt. PNEK ønsker lykke til med festivalen, og håper vi kan se frem til videre virksomhet og samarbeid i årene som kommer.

PNEK-lederen ser mørkt på fremtiden hvis ikke PNEK og TEKS får noe som helst:

— PNEK har fått 2 mill fra kulturrådet i fire år, og søker om det samme for kommende år. I tillegg til de de to millionene i prosjektmidler fra Kulturrådet, har vi også fått 250 000 til prosjektet digitale fortellinger, sier Stang Dahl, som bekrefter at det ikke er lett å drive inn private midler til koordinering av digitale kunstprosjekter. Men at PNEK kommer til å legge ned hvis de ikke får statsbudsjett-penger, avviser hun kontant:

— PNEK – altså nettverket – vil ikke formelt avvikles. Samtidig kan man stille et stort spørsmålstegn i forhold til hva vi kommer til å få utrettet uten disse pengene. Hvis midler til produksjon, komposisjon, kompetanseutvikling og samarbeid utraderes, vil det få svært store konsekvenser. Ikke bare for oss, men også for de ulike organisasjonene som arbeider igjennom PNEK.

For uten PNEK til å koordinere samarbeidet, vil organisasjoner som Notam, TEKS, Bergen Elektroniske Kunstsenter(BEK) og Atelier Nord stå uten et felles koorinerende samarbeidsorgan.

Stang Dahl husker godt forrige gang det holdt på å gå alvorlig galt:

— Vi var opp i noe av det samme uføret i forhold til BEK for to år siden. De var under såkalt prøvedrift fra Kulturrådet, da søknaden til statsbudsjettet ikke gikk inn. Etter mange harde tak og samarbeid med Bergens kommunepolitikere, gikk det heldigvis i orden. Nå håper vi å kunne gjøre det samme for PNEK og TEKS. Det blir veldig rart å kalle seg et nettverk for elektronsikk kunst med produksjonssentre bare i Oslo og Bergen, mener Stang Dahl.

Men hva vil folk egentlig miste hvis PNEK blir vingeklippet? Spoler man tiden tilbake til i fjor, hvilke konserter og kulturopplevelser kunne man ha strøket fra årets kulturkalender hvis ikke PNEK hadde vært virksom i år?

— Uten midler blir det så godt som umulig å produsere gode, tverrmediale forestillinger og konserter – dessuten mister man den åpne tilgangen til et felt som kan oppleves som ganske lukket for folk flest.

Stang Dahl tar et øyeblikks tenkepause før hun begynner å ramse opp noen av årets kulturinnslag som aldri hadde sett dagens lys uten statlige budsjettpenger til PNEK og TEKS:

— Hvis TEKS hadde blitt nedlagt i fjor, hadde vi gått glipp av den største festivalen for elektronisk kunst i Norge, som foregår akkurat nå. [link id=60977 title=»Digitale fortellinger»] i samarbeid med NRK hadde utgått. Ultimas workshop med den japanske komponisten Miwa og den påfølgende konserten på blå hadde heller ingen fått oppleve. Stang Dahl kommer med enda flere eksempler:

* Utstillingen og konferansen i forbindelse med prosjektet ”Generator X”.
* Piksel05 – den største internasjonale festivalen for åpen kildekode programvare for lyd og bilde, med masse konserter og utstilling i Hordaland Kunstsenter.
* i/o/lab sine arrangementer i Oslo og Stavanger med Steve Kurtz og Workshop med Critical Arts Ensemble hadde heller ikke blitt noe av.

Som en reaksjon på budsjettkuttene har PNEK og TEKS nå satt i gang en underskriftskampanje, der interesserte kan signere digitalt på denne teksten:

TEKS og PNEK er nedleggingstruet!

TEKS, Trondheim Elektroniske Kunstsenter, og paraplyorganisasjonen PNEK, Produksjonsnettverk for Elektronisk Kunst er ikke foreslått inn på statsbudsjettet fra 2006. Dette på tross av innstilling fra Norsk kulturråd, og Kulturmeldingens anmodning om viktigheten av å sørge for stabil drift for TEKS og PNEK. Etter å ha fått tilskudd til prøvedrift fra Norsk kulturråd i 3 år, kan det ikke lenger søkes dit for grunnfinansiering, og både TEKS og PNEK står dermed i akutt fare for å måtte legge ned fra og med 2006.

Kampen mot nedleggelse settes nå inn for fullt! Vi oppfordrer alle som synes vi utgjør en meningsfull ressurs til å signere oppropet på denne siden, og aller helst med en egen liten erklæring.

Du kan også sende støtte-mail til teks@teks.no eller pnek@pnek.no, til bruk i den videre prosessen fram mot endelig budsjettvedtak.

Så langt har responsen vært overveldende, synes Stang Dahl.

— Det er fantastisk med 300 underskrifter på bare tre dager. For meg forteller dette at vi er liv laga og at vi betyr veldig mye for mange aktører innenfor både kunst og forskning.

Underskriftskampanjen er på ingen måte avsluttet, men adressen er i alle fall klar:

— Listen skal leveres til våre politikere, den første som skal flagges er vår nye kulturminister, Trond Giske. Stortingets kulturkommite skal også få en kopi så snart vi kjenner navnene på de som skal sitte der, for tidligere kulturkommiteer har vært viktige samarbeidspartnere for oss. Denne listen blir et veldig viktig redskap for å vise frem både bredden og antallet av de som har nytte av oss, sier Janne Stang Dahl.

Underskriftskampanjen for å bevare TEKS og PNEK finner du på denne lenken http://teks.no/petition/

Stillinger

Dirigent – hovedkorps

Hosle og Bekkestua skolekorps i Bærum

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev