Myggbase, Rural Readers, 2005

PNEK med digitale fortellinger

PNEK – Produksjonsnettverk for elektronisk kunst, lanserer Digitale fortellinger tirsdag 13. september kl. 19 på Spasibar i Oslo. Det blir performance med Rural Readers (Espen Sommer Eide og Nicolas Møllerhaug). Digitale fortellinger er et samarbeid mellom PNEK og NRK ULYD. Fra og med 13.september og annenhver uke fremover publiseres tverrmediale fortellinger på www.nrk.no/ulyd.

Kalender

Stabat Mater av Antonín Dvořák

28/03/2020 Kl. 19:00

Oslo

Fatoumata Diawara

28/03/2020 Kl. 20:00

Oslo

Stabat Mater av Antonín Dvořák

29/03/2020 Kl. 16:00

Oslo

Kampenjazz: Skarbø Skulekorps

29/03/2020 Kl. 20:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Første verk ut er «Myggbase for Kalkutta Finnmark» av Rural Readers(Espen Sommer Eide og Nicholas Møllerhaug), et nettprosjekt i skjæringsfeltet mellom kunst, litteratur politikk og filosofi. ‘

— Myggbasen presenterer myggminner fra de to utkantene Finnmark og Kalkutta. Basen, som overfokuserer mygg og svermer, undersøker på merksnodig og uforutsigbart vis likehetene som rår mellom de to stedene, heter det i forhåndsomtalen til PNEK.

Rural Readers sier selv:

— Myggbasen for Kalkutta og Finnmark viser til eit skjult forhold mellom den indiske metropolen Kalkutta og den enorme villmarka i Finnmark. Denne basen er montert av Rural Readers (RR). Fellesnemnaren for motpolane Kalkutta og Finnmark er myrene. Store delar av Finnmark er dekka av myr – medan Kalkutta er bygd oppå ei myr. Og kva er meir beteiknande for ei myr enn myggen – difor har me laga ein myggbase.

En myggbase er en narrativ base for myggminner; dette er fortellinger Rural Readers har samlet inn fra Finnmark og Kalkutta som alle har med mygg å gjere, enten indirekte eller direkte. Ved sidan av å vise konkret til spesifikke myggtyper og – problem – har Rural Readers også lagt ut høydepunkter fra ekspedisjonene de har gjort i Finnmark og Kalkutta. Desse ekspedisjonsnotata er overfokusert på mygg og svermer – og er illustrerte med unike svermfotos.

— Prosjektet myggbasen går inn i Rural Readers sitt arbeid med å vise til likskapar mellom Finnmark og Kalkutta. RR vil føre desse to utkantane nærare saman. Kalkutta er rekna som indisk utkant medan Finnmark er norsk utkant. Og sjølv om Kalkutta er prega av befolkingseksplosjon og Finnmark prega av avfolking – er det langt fleire fellestrekk enn forskjellar.

Ei rekke andre liknande prosjekt ligg på trappene. Andre er allereie utførde, og ligg ute på vevsidene http://ruralreaders.net.

Nicholas H. Møllerhaug er kunstnerisk leder for Borealisfestivalen, skribent og musiker. Espen Sommer Eide er musiker (bl.a. i Alog og Phonophani) og cand. philol, og arbeider som universitetslektor i filosofi ved Universitetet i Bergen. Sammen har de blant annet initiert og utformet nettprosjektene www.pilota.fm og ruralreaders.net. Møllerhaug og Eide er bosatt i Bergen.

Startskuddet går altså på Spasibar 13. september kl. 19, og ellers kan interesserte klikke seg inn på www.nrk.no/ulyd. Du vil også finne ytterligere informasjon på www.pnek.no.

«Digitale fortellinger» er støttet av Norsk kulturråd. Kurator er Per Platou. Spasibar ligger St. Olavsgate 32, Oslo.

Stillinger

Stipendiat i musikk

Universitetet i Stavanger

Kantor/organist – 100%

Kongsberg kirkelige fellesråd

Kantor – 50%

Kongsberg kirkelige fellesråd

Kantor/ organist

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Forskningsbibliotekar

Nasjonalbiblioteket

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev