Musiker, komponist og instrumentbygger Terje Isungset.

Konsertar ved Noregs musikkhøgskole 2010

Ballade har talt opp konsertar ved NMH i 2010 for å finne norskandelen.

Kalender

Sonia Loinsworth i Tomba Emmanuelle

05/08/2021 Kl. 19.00

Oslo

Sonia Loinsworth i Tomba Emmanuelle

08/08/2021 Kl. 19.00

Oslo

Regimentets Datter av Gaetano Donizetti

11/08/2021 Kl. 19.30

Viken

Sonia Loinsworth i Tomba Emmanuelle

19/08/2021 Kl. 18.00

Oslo

Materialet er henta fram for å gje ein indikasjon på mengda norsk repertoar ved NMH. Me tek atterhald om mindre feil.

Slik har me talt:
Materialet er basert på konsertar gjennomført av studentar og lærarar ved det klassiske utøvarstudiet. I tillegg har er konsertar med internasjonale gjestelærarar talt med dersom det i stor grad er medverknad av skulen sine studentar. Det er då berre komposisjonane som studentane har framførte som er rekna inn.

Korte songar av same komponist er rekna som sjølvstendige komposisjonar såframt dei har ulike opus. Songar med same opus er talt som ein komposisjon.

Avlyste konsertar er rekna inn, sidan repertoaret som er meint framført må sjåast som del av skulen sitt tenkte tilbod.

Konsertar der eksakt program ikkje er oppgitt, men komponistnamn er nemnt (til dømes ”verk av Mozart, Brahms, Halvorsen”), er det ført opp eit verk per komponistnamn (i dette tilfellet tre komposisjonar, ein norsk)

Konsertar som har mindre presist program enn dette, er ikkje rekna som konsertar.

I konsertar der både improvisert musikk og notert musikk er framført, er konserten talt som ei eining, men berre den noterte musikken er talt som eigne verk.

Konsertar som omfattar skolens yngste talent er ikkje rekna inn.

Menhuinkonkurransen sine arrangement er ikkje rekna inn, med unntak av konsertar som er lagt til NMH, med oppgitt program og med studentar frå NMH.

Totalt
Konsertar 260
Antal verk totalt 1410
Antal norske verk 232 (16%)

Verk av Grieg 17 – 1,2%
Verk av komposisjonsstudentar v NMH 50 (3,5%)

Antal norske verk minus verk av eigne studentar 182 (13%)

Masterkonsertar: 79
Verk totalt: 370
Antal norske verk 28

Fordelingen:

Januar
Konsertar 33
Verk totalt 182
Norske verk 8, derav 2 Grieg
Norske verk minus komposisjonsstudentane sine eigne 8

Masterkonsertar 16
Verk totalt 63
Norske verk 3

Februar
Konsertar 25
Verk totalt 141
Norske verk 17, derav 1 Grieg
Norske verk minus komposisjonsstudentane sine eigne 17

Masterkonsertar 0

Mars
Konsertar 26
Verk totalt 135
Norske verk 40, derav 1 Grieg
Norske verk minus komposisjonsstudentane sine eigne 20

Masterkonsertar 4
Verk totalt 10
Norske verk 0

April
Konsertar 23
Verk totalt 122
Norske verk 14, derav 4 Grieg
Norske verk minus komposisjonsstudentane sine eigne 14

Masterkonsertar 3
Verk totalt 18
Norske verk 1

Mai
Konsertar 25
Verk totalt 139
Norske verk 20, derav 1 Grieg
Norske verk minus komposisjonsstudentane sine eigne 8

Masterkonsertar 5

Verk totalt 18
Norske verk 0

Juni
Konsertar 32
Verk totalt 182
Norske verk 43, derav 2 Grieg
Norske verk minus komposisjonsstudentane sine eigne 31

Masterkonsertar 25
Verk totalt 140
Norske verk 12

Juli
Konsertar 1
Verk totalt 7
Norske verk 3
Norske verk minus komposisjonsstudentane sine eigne 3

Masterkonsertar 0

August
Konsertar 2
Verk totalt 11
Norske verk 0
Norske verk minus komposisjonsstudentane sine eigne 0

Masterkonsertar 0

September
Konsertar 12
Verk totalt 77
Norske verk 16, derav 1 Grieg
Norske verk minus komposisjonsstudentane sine eigne 16

Masterkonsertar 2
Verk totalt 12
Norske verk 1

Oktober
Konsertar 26
Verk totalt 151
Norske verk 37 derav 3 Grieg
Norske verk minus komposisjonsstudentane sine eigne 37

Masterkonsertar 3
Verk totalt 18

Norske verk 2

November
Konsertar 37
Verk totalt 191
Norske verk 28, derav 2 Grieg
Norske verk minus komposisjonsstudentane sine eigne 22

Masterkonsertar 9
Verk totalt 45
Norske verk 3

Desember
Konsertar 18
Verk totalt 72
Norske verk 6
Norske verk minus komposisjonsstudentane sine eigne 6

Masterkonsertar 12
Verk totalt 46
Norske verk 6

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.
Digitale festivaler og konserter

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev