Joakim Aadland er ny leder for Balansekunst, foreningen som jobber for likestilling og mangfold i kunst- og kulturlivet. (Foto: Kornelia Nikoline Arnheim)

Joakim Aadland blir ny daglig leder for Balansekunst

Sjefen for festivalen Regnbuedagene i Bergen vil jobbe for å styrke inkludering og mangfoldsarbeid i kunst- og kulturlivet.

Kalender

In Dulci Jubilo

10/12/2023 Kl. 18:00 - 19:30

Oslo

Rakhmaninov med venner

14/12/2023 Kl. 18:30

Oslo

Den store julegaven – Mest for barn, litt for voksne

16/12/2023 Kl. 13.00 og 15.00

Oslo

Joakim Aadland har ti års fartstid fra den skeive organiserte bevegelsen i Bergen, og har i denne perioden ledet arbeidet med å bygge opp Regnbuedagene til å bli en landets største pride-festivaler, skriver Balansekunst i en pressemelding.

Foreningen Balansekunst startet opp som et initiativ i musikklivet for godt over ti år siden, og er i dag et samarbeid med over 130 norske kunst- og kulturorganisasjoner som jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv. På regjeringens foreslåtte kulturbudsjett for 2023 er Balansekunst inne med tre friske millioner kroner.

Aadland har markert seg i Bergen som en engasjert festivalsjef som både har jobbet for å gjøre byen til en mer mangfoldig og inkluderende by, og for at kulturlivet skal ha trygge og forutsigbare rammer, fortsetter Balansekunst om den nye lederen.

– Jeg gleder meg veldig til å kunne fortsette å bygge videre på det solide arbeidet som har blitt gjort i Balansekunst for å styrke inkludering og mangfoldsarbeidet i kunst- og kultursektoren. Jeg kjenner godt til verdien av å føle seg representert i den kunsten og kulturen som produseres og fremføres, og jeg ser frem til å kunne gå på jobb hver eneste dag for at enda flere skal få oppleve det og at enda flere skal kunne få ta del i kulturlivet, sier han.

Styreleder Thomas Walle sier at Aadland tar med seg et stort engasjement for mangfold og likestilling i kulturlivet, og at han har et omfattende nettverk som Balansekunst vil ha nytte av i det videre arbeidet.
– Balansekunst er i en vekstfase, og jeg har som styreleder stor tro på at Joakim vil kunne bidra både til solid administrativ ledelse og til videreutvikling av aktivitetene innenfor vårt formål om å sikre et kulturliv der alle kan delta. Joakim er en god kommunikator, og vil være en strålende representant for Balansekunst i årene framover, sier Walle.

Aadland tar over stillingen etter Siri Haugan Holden, som i januar 2023 går over i jobben som daglig leder for Norske Kulturarrangører.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.