Komponist og administrator i musikklivet, Tze Yeung Ho, er Komponistforeningens nye - og første - likestillings- og mangfoldsombud. (Foto: Dante Thelestam)

Komponistforeningen utvider likestillingsmandat

For å tydeliggjøre at likestillingsarbeidet også inkluderer mangfold vedtok styret i Norsk Komponistforening nylig at foreningens ombud på feltet skal hete Komponistforeningens likestillings- og mangfoldsombud.

Kalender

Konsert: ENCORE – INSPIRASJON

27/09/2023 Kl. 19:00

Oslo

Konsert med TERJUNGENSEMBLE

29/09/2023 Kl. 18:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

30/09/2023 Kl. 19:00

Oslo

Lørdagsopera

30/09/2023 Kl. 15:30

Oslo

Samtidig ble komponisten Tze Yeung Ho oppnevnt i rollen, melder Komponistforeningen.
–For meg vil det være viktig å åpne flere samtaler og utvikle strategier sammen med Komponistforeningens styre for å gjøre organisasjonen mer tilgjengelig. Problemstillinger om mangfold og likestilling skal få mer fokus og diskusjon både internt blant medlemsmassen og eksternt i musikkfeltet, sier det nyutnevnte likestillings- og mangfoldsombudet.

Tze Yeung Ho har kantonesiske røtter, og vokste opp mellom Oslo, Alta og Toronto, men bor for tiden i Helsinki. Han har Master i komposisjon fra Norges musikkhøgskole, og jobber med en rekke prosjekter i norsk og internasjonalt musikkliv; som administrator og grunnlegger av Oslofoni, et tiltak med gratis musikkverksteder for ungdomsskoleelever; som styremedlem i Konsertserien Periferien (del av Ny musikk Oslo); som styremedlem i INN, forening for mangfold i kulturlivet, og som medlem av arbeidsutvalget til ECCO (European Contemporary Composers Orchestra) i ECSA (European Composers and Songwriters’ Alliance). Tze Yeung Ho har også erfaring fra endringsagentene i Music Norway, som arbeider for større flerkulturelt mangfold i musikkbransjen.

 

Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige Ballade.no. Norsk Komponistforening, NOPA og Musikkforleggerne  er medlemmer i Foreningen Ballade.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.

Stillinger

Kommunikasjonssjef

Arktisk Filharmoni AS

Kunstnerisk leder

BIT20 Ensemble

Distriktsmusikar hardingfele/fele

Sunnfjord kulturskule

Organist

Flå Sokn

Pianolærer

Nord-Fron kommune / Fron kulturskole