Siri Haugan Holden har ledet Balansekunst de siste årene. Snart slutter hun i jobben i organisasjonen som blant annet lærer opp og deler ut balansemerket, mot seksuell trakassering og diskriminering i kulturlivet. (Foto: Aslaug Olette Klausen)

3 nye millioner til Balansekunst

Likestillings- og mangfoldsinitiativet i kulturen, Balansekunst, får sin post økt på statsbudsjettet. Dette i følge Arbeiderpartiet.

Kalender

Opera og Gourmet på Ekebergrestauranten

28/02/2024 Kl. 18:00

Oslo

Spectro Duo – Trailblazers Tour

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

DUESUND

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

Balansekunst er et samarbeid med over 130 norske kunst- og kulturorganisasjoner som sammen jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv. Nå vil regjeringen styrke tilskuddet til Balansekunst med 3 millioner kroner. Det skriver Arbeiderpartiets stortingsgruppe og Åse Kristin Ask Bakke til Ballade.no.

Arbeiderpartiet er opptatt av å sikre likestilling og mangfold også i kulturlivet. Balansekunst gjør i dag en fantastisk jobb gjennom å være pådriver for likestilling og mangfold knyttet til blant annet kjønn, kjønnsidentitet- og uttrykk, seksuell orientering, etnisitet, funksjonsevne, alder og klassebakgrunn, sier Aps Åse Kristin Ask Bakke.

Balansekunstprosjektet lærer opp og deler ut balansemerket, mot seksuell trakassering og diskriminering i kulturlivet. De jobber også på flere måter med formidling om og mot diskriminering i forskjellige deler av kulturen.

Nyheten kommer i sammenheng med et budsjett som er varslet som «kaldt vann i årene» til et kulturfelt som forventet oppbygging etter pandemien.
– Vi er stolte av å prioritere penger til Balansekunst, sier Ask Bakke.

– Vi har sett at sårbare grupper risikerer å bli ekstra utsatt i økonomisk krevende tider, og det er fantastisk at Kultur- og likestillingsministeren ser verdien av Balansekunst sitt arbeid. Det skriver Balansekunst i en kommentar på facebook.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.