Norsk Jazzforum - logo (jazzforum.no)

5 millioner ble utdelt i tilskudd i 2008

Norsk jazzforum melder at deres medlemmer gjennom fjoråret har kunnet nyte godt av tilskudd på totalt 5 millioner kroner.

Kalender

Kim, alle klokker

06/12/2020 Kl. 18.00

Oslo

Kreativt Mandagsmøte

07/12/2020 Kl. 14.00

Vestland

Cikada – Ultima 2020

19/09/2929 Kl. 16.00

Oslo

Gjennom Norsk jazzforum sine tilskuddsordninger har 203 musikerinitierte, 64 klubber, 44 storbandprosjekter, 39 ungdomsprosjekter og 31 arrangører fått støtte gjennom fjoråret. I tillegg er det tildelt 19 musiker- og bandstipender, heter det i en pressemelding fra organisasjonen.
Gjennom Norsk jazzforums Ad hoc-tilskuddsordning kan musikere, storband og arrangører søke toppfinansiering for turneer og konsertprosjekter. Søknadene behandles fortløpende gjennom året.
— Vi ser fortsatt en økning i antall prosjekter som gjennomføres i utlandet. Over 60 prosent av tilskuddene er gitt til konserter og turneer internasjonalt. Dette bekrefter nødvendigheten av musikkorganisasjonenes krav om at myndighetene må bevilge mer penger og satse på musikkeksport. sier Vidar Bråthen, formidlingsansvarlig i Norsk jazzforum i pressemeldingen.
I kategorien Ad hoc-arrangør har man i 2008 brukt mer enn 200 000 enn opprinnelig budsjettert. Søknadsmengden var betydelig større enn året før, og Norsk Jazzforum melder at de tror dette kan være en konsekvens av at LOK-midlene ble fjernet i 2007.
Klubbstøtte
I tillegg til Ad hoc-tilskuddsordningen tildeler Norsk jazzforum klubbstøtte årlig til sine medlemmer. I 2008 mottok 64 klubber til sammen 2,1 millioner kroner. Disse medlemsklubbene er jevnt fordelt over hele landet og bidrar dermed til å nå Norsk jazzforums mål om at jazz skal spres til et bredest mulig publikum i Norge. Størrelsen på støttebeløpene baseres på aktivitetsnivå som innrapporteres årlig. Fra og med 2009 vil klubbstøtten tildeles gjennom Norsk kulturråds nye store arrangørstøtteordning.
Musiker- og bandstipend
Norsk jazzforum deler årlig ut musiker- og bandstipend til sine medlemmer, og i 2008 har 19 musikere/band fått tildelt stipender på totalt kr. 230 000,-. Stipendenes formål er å bidra til at profesjonelle jazzmusikere får frihet til å fordype seg i sin kunst, enten via øving, reiser eller videreutdanning.
Om Norsk jazzforum
Norsk jazzforum er en interesseorganisasjon som samler det norske jazzmiljøet. Organisasjonen har profesjonelle jazzmusikere, jazzklubber, storband, jazzfestivaler og regionale jazzsentre som medlemmer. Norsk jazzforums primære mål er å bidra til at jazz spres til et bredest mulig publikum i Norge, markere norsk jazz nasjonalt og internasjonalt, samt jobbe for økte bevilgninger til norsk jazz.
Det er Norsk jazzforum som melder dette.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Teknisk koordinator

Carte Blanche

Prosjekt-/ medlemsansvarlig

Musikkforleggerne

Førsteamanuensis i musikkteori

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis II i obo og engelsk horn

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis II i eufonium

Norges musikkhøgskole (NMH)

Festivalprodusent

Oslo Jazzfestival

Produsent

Midtnorsk jazzsenter, Trondheim

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev