Pengesekk_dollar

– Vil tilføre betydelige ekstra midler

INTERVJU: Arild Hervik, professor i økonomi ved Høgskolen i Molde, ledet det regjeringsoppnevnte Kulturmomsutvalget som la fram sitt dokument i februar. – Det som har kommet fram i media av reaksjoner er mye tuftet på frykt, og får ikke med at de små arrangørene blir skjermet. De store profesjonelle aktørene har også betydelig fradrag på inngående moms i forslaget, sier Hervik.

Kalender

Av Carl Kristian Johansen

— Debatten i media har fått en liten slagside
i forhold til at aktørene i kultursektoren som får de store gevinstene
av momsreformen i liten grad er på banen. Og at det har kommet opp aktører
som i noen grad er redd for endringene, sier Arild Hervik til Ballade.

Kulturmomsutvalgets leder vektlegger at den
reformen som foreligger i utvalget vil tilføre kultur- og idrettssektoren
betydelige ekstra midler. Det har vært en langsiktig prosess i mange land
for å utvide momsregimet slik at flere sektorer blir tatt inn.

— Deler av mediesektoren som inkluderer film
og TV har samme momsregime, og det er helt klart at kultur- og idrettssektoren
er vinnerne i dette systemet, sier Hervik.

Skjermingsgrensen

Hervik trekker fram at alle som har en momspliktig
omsetning under den foreslåtte skjermingsgrensen på 300.000 kroner ikke
vil merke noen endring.

— Hvis man omsetter for under grensen kan
man slippe å momsregistrere seg hvis man vil, og det er mange arrangører
som faller inn under det.

— Mange av de aktørene som frykter at dette
blir dyrt fordi de innlemmes med 8 % utgående moms på billetter glemmer
at de får fullt fradrag på 25 % på den inngående momsen. Og de betaler
moms på veldig mye de kjøper i dag.

Lavere husleie

— Mange regnestykker vil glemme effekten
man får gjennom husleien. Hvis en arrangør betaler husleie vil den i dag
være uten moms. I nytt system vil huseieren legge 25 % moms på leien. Denne
kan arrangøren trekke fra som inngående moms og huseieren vil derved kunne
redusere leien tilsvarende uten å tape på det. Arrangøren vil da høste
gevinst ved lavere husleie, sier Hervik.

Mange av de som reiser bust har glemt at
de blir skjermet av grensen på 300.000 kroner, mener Hervik.

— De store og mer profesjonelle arrangørene
får tilbake betydelige beløp på inngående moms som de kan trekke fra, derved
belastes de ikke med merutgifter. De fleste har større fradrag på inngående
moms (25 % på kjøp av tjenester) enn det de må betale på utgående (8 %
på salg). Det betyr en betydelig reform for alle som innlemmes, og sektoren
som helhet vil få en svært stor gevinst på dette systemet.

Merbelastning

— Det som har kommet fram i media av reaksjoner
er mye tuftet på frykt, og fanger ofte ikke opp at de små blir skjermet.
De store profesjonelle aktørene har også fradrag på moms i forslaget, minner
Hervik om.

— Så er det selvfølgelig noen med omsetning
over 300.000 som kan få den merbelastningen som ligger i det å føre et
momsregnskap. Alle større arrangør må uansett lage et regnskap, det er
de pliktig til. Det de får i tillegg er et momsregnskap. Det kan ligge
et merarbeid for de større, men de små vil skjermes.

Hervik kan lett se frykten for å tape penger,
og mener at det er viktig at dette dokumenteres og kommer fram under høringsrunden.
Men han er skeptisk til at disse overskygger de som vil få en betydelig
gevinst hvis dette forslaget gjennomføres. Hervik omtaler blant annet de
store orkestrene, museene og breddeidrettslagene som vinnere i dette forslaget

 

— Og store deler av kultursektoren. Men det
er viktig å få fram aktørene som ikke blir fanget opp av økningen av minstegrensen
på 300.000 kroner og at noen kan tape økonomisk på grunn av veldig lite
inngående moms.

Høringsrunden

En av grunnene til reformene er at det i
dag er noe som er momspliktig og noe som ikke-momspliktig.

— Det vi gjør er å lage et mer forenklet
system, sier Hervik.

Kulturmomsutvalgets konklusjoner er ute på
høring som avsluttes i juni. Alle de berørte institusjonene har anledning
til å komme med innspill.

— Det vil kanskje være at noen vil komme
med godt dokumenterte enkeltutspill – det kan være typen arrangører som
har en relativt betydelig avgiftsplikt og som overstiger 300.000,-

— Det kan være at høringen avdekker at store
arrangører har veldig lite fradrag på inngående moms og får en utgiftspost
utover det de kan trekke fra av inngående moms. Hvis det kommer fram, så
er det opp til de som lager de endelige detaljene i politikken å ta eventuelt
hensyn til slike aspekter.

— Det vil være en del av en politisk prosess
i år eller neste år, sier Hervik.

Les Revidert
nasjonalbudsjett
og dokumentet
fra
Kulturmomsutvalget.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this