Monica Larsson, 2006

Rock og regnskap

INNLEGG: – Vi går inn i festivalsommeren med noen mørke skyer i horisonten og jeg henviser ikke til været denne gang. Som leder av konsertarrangørenes interesseorganisasjon er jeg svært opptatt av at det legges til rette for et bredt og mangfoldig festival- og musikkliv i Norge. Forslaget om å innføre 8 % moms på kultur og idrettsbilletter, gjør det derimot vanskeligere og dyrere, og ikke lettere, å skape gode konsertopplevelser i hele landet, skriver Monica Larsson i Norsk Rockforbund.

Kalender

Kim, alle klokker

06/12/2020 Kl. 18.00

Oslo

Kreativt Mandagsmøte

07/12/2020 Kl. 14.00

Vestland

Hayseed og Odd Einar Nordheim på Hankø

11/12/2020 Kl. 21.00

Viken

MIMMI på Hankø

12/12/2020 Kl. 21.00

Viken

Av Monica Larsson

Kulturmomsutvalget ble oppnevnt av Finansdepartementet i desember 2006 for å utrede et enklere og mer forutsigbart merverdiavgiftsregelverk på kultur- og idrettsområdet. Utvalget la frem sine konklusjoner i februar 2008, hvor de anbefalte å innføre 8 % moms på billetter til kultur- og idrettsarrangement. Forslaget er nå på bred høring frem til 30. juni 2008, så ingenting er bestemt enda. Jeg benytter derfor anledningen nå til å argumentere for hvorfor innføring av moms vil være dårlig kultur- og frivillighetspolitikk.

Norsk Rockforbund er konsertarrangørenes interesseorganisasjon, og representerer over 200 festivaler, rockeklubber, spillesteder og scener over hele landet. Over 1 million publikummere er hvert år innom våre klubber og festivaler. Landsmøte i Norsk Rockforbund vedtok tidligere i vår enstemmig å si nei til kulturmomsutvalgets forslag om å innføre moms på billetter. Også flere andre aktører innenfor kulturlivet, for eksempel artister og skuespillere, er svært bekymret for konsekvensene for det norske kulturlivet hvis regjeringen innfører 8 % moms på billetter.

Det er viktig å påpeke at forslaget er ikke lagt fram som vrangvilje fra kulturmomsutvalget – de mener selv at kulturlivet vil tjene på dette forslaget fordi man kan trekke fra 25 % mva mot 8 % i regnskapet. Våre beregninger viser tvert om at norske konsertsteder og festivaler vil måtte øke billettprisene med mellom 6-8 % for ikke å tape penger på innføringen av moms. Dette fordi denne delen av kulturlivet har få innkjøp og investeringer man kan trekke momsen mot.

Billettmoms går altså i første omgang ut over publikum som må betale mer for kulturopplevelser, men man må huske at ting henger sammen. Dyrere billetter kan bety færre betalende gjester, som igjen vil ramme både arrangører og artister. Dette vil ikke øke aktiviteten på kulturfeltet, snarere tvert imot.

Forslaget om moms på billetter vil også føre til økt byråkrati og merarbeid for de frivillige konsertarrangørene som arrangerer størsteparten av konsertene landet rundt. Utvalget foreslår å øke registreringsgrensa for frivillige organisasjoner til 300 000, men også de fleste frivillige konsertarrangør innenfor pop, rock og blues vil ha aktivitet over 300 000 i året og dermed bli momspliktig. Dette vil føre til økte utgifter til revisjon og regnskapstjenester, samt komplisere frivillig kulturarbeid og i verste fall føre til mindre kulturaktivitet og færre frivillige.

I ytterste konsekvens kan innføring av moms gjøre lovlydige mennesker til ufrivillig lovbrytere. Momsregnskap er kompliserte saker og det er tross alt konserter Norsk Rockforbunds medlemmer skal drive med – ikke skatteplanlegging..

Jeg har ved flere anledninger tidligere gitt velfortjent skryt til den sittende regjeringen som har gjort et imponerende kulturløft de siste tre årene! Nå er det derfor svært viktig at denne kultursatsingen ikke blir spist opp av den foreslåtte avgiftsøkningen, det ville være et alvorlig tilbakeslag for regjeringens offensive og gode kulturpolitikk. Jeg oppfordrer herved regjeringen til å stimulere både kultur og frivillig sektor via øremerkede tilskudd, i stedet for å pålegge dem kompliserte skatter og avgifter.

Monica Larsson er daglig leder i Norsk Rockforbund og skriver gjestekommentar hver måned i avisa Nationen, der denne artikkelen har blitt publisert tidligere. Artikkelen er gjengitt med forfatterens tillatelse.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev