Majorstuen

Kan initiativet fra Førde bli en regional satsning?

Norsk folkemusikk- og danselag ber initiativtakerne til det nasjonale formidlingssenteret for folkemusikk og folkedans i Førde om å se på sin etablering som en regional satsing i tråd med forslaget som er blitt lagt frem av en rekke folkemusikkorganisasjoner. – Førde Internasjonale Folkemusikkfestivals arbeid med få frem gode sceneproduksjoner har vært viktig og inspirerende, men vi ser det som uheldig å knytte et slikt nasjonalt senter så sterkt til én aktiv aktør, sier NFDs Jan Lothe Eriksen i et brev til Norsk kulturråd.

Kalender

Sonia Loinsworth i Tomba Emmanuelle

05/08/2021 Kl. 19.00

Oslo

Sonia Loinsworth i Tomba Emmanuelle

08/08/2021 Kl. 19.00

Oslo

Regimentets Datter av Gaetano Donizetti

11/08/2021 Kl. 19.30

Viken

Sonia Loinsworth i Tomba Emmanuelle

19/08/2021 Kl. 18.00

Oslo

NFD har sendt brev til Norsk kulturråd der de beskriver utviklingen i prosjekteringen av et Folkemusikkens og dansens hus i Oslo. I mars i år fikk Norsk folkemusikk- og danselag tilsagn om støtte på kr 50 000 fra Kulturrådet til prosjektering av et Folkemusikkens og dansens hus i Oslo. Utredningsarbeidet har også oppnådd tilsagn om støtte fra Musikkverkstedordningen. NFD har engasjert professor Odd Are Berkaak som utreder, og det er under opprettelse en referansegruppe for utredningsarbeidet. Utredningen skal være ferdig ved utgangen av året.

Et bredt folkemusikkmiljø har stått bak initiativet, i tråd med anbefalingene fra Kulturrådets utredning Om folkemusikken og folkedansen i det seinmoderne Noreg av Georg Arnestad.

28. mai i fjor fikk Kulturministeren lagt frem et felles notat fra Landslaget for Spelemenn, Norsk Folkemusikk- og Danselag,Noregs Ungdomslag og Rådet for folkemusikk og folkedans der organisasjonene beskrev behovet for en scene i hovedstaden som både kan lage produksjoner og ta imot forestillinger produsert andre steder. En slik scene med profesjonell kompetanse på produksjon og markedsføring vil gjøre at folkemusikken og folkedansen når fram til nye publikumsgrupper både nasjonalt og internasjonalt, skrev gruppen. Det samme notatet ble også lagt frem for Kulturkomiteen på Stortinget i møte i november i fjor av de samme partene.

På sikt ønsker folkemusikkaktørene bak Oslo-initiativet også å etablere regionale scener med lignende mål, og det er en slik scene NFD håper at initiativet i Sogn og Fjordane kan bli. Norsk Folkemusikk- og danselag understreker at et av prinsippene som har vært diskutert frem i forslaget som nå er under utredning av Odd Are Berkaak, er at et slikt produksjonsmiljø bør organiseres som en frittstående institusjon og ikke til en allerede eksisterende aktør. Ved at institusjonen blir frittstående, ønsker man å sikre at det blir plass til initiativer og produksjoner fra mindre institusjoner og enkeltpersoner i et eventuelt nasjonalt formidlingssenter.

Representantskapsmøtet i Rådet for folkemusikk og folkedans vedtok enstemmig i oktober i fjor en uttalelse der de ber om styrking av det offentlige forvalteransvaret for norsk folkemusikk og folkedans, og møtet bad om at Stortinget må legge det ovennevnte notatet til grunn i behandlingen av statsbudsjettet. Asbjørn Tyssen, som er Rådsmedlem i Rådet for folkemusikk og folkedans, er også tilknyttet Førde Internasjonale Folkemusikkfestival som medlem i festivalens programnemnd.

Ballade har ikke klart å få kontakt med Førde Internasjonale Folkemusikkfestival i dag for å høre hvorvidt partene fra Sogn og Fjordane mener at det er mulig å samordne sin søknad med søknaden fra Landslaget for Spelemenn, Norsk Folkemusikk- og Danselag, Noregs Ungdomslag og Rådet for folkemusikk og folkedans. Initiativet til nasjonalt kompetanse- og utviklingssenter for folkedans og folkemusikk i Førde er tatt av Førdefestivalen, fylkeskommunen og Sogn og Fjordane teater. Til NRK uttalte daglig leder i Førde Internasjonale Folkemusikkfestival fredag at hun ikke forstår hvorfor et slikt senter skal ligge i Oslo.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.
Digitale festivaler og konserter

Stillinger

Kulturskolelærer – breddeprogram musikk

Fredrikstad kommune – Kulturskolen

Kulturskolelærer – Dans/Jazzdans

Fredrikstad kommune – kulturskolen

Produsenter

Bodø2024 IKS

Kantor / Organist

Folldal Kirkelige Fellesråd

Basstrombone

Den Norske Opera & Ballett

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev