Hardingfele-stående

Norske folkemusikere til Europa

Norsk Folkemusikk- og Danselag samarbeider med europeiske folkemusikkorganisasjoner for å styrke utveksling av erfaringer og musikere. I siste nummer av bladet Kvinten forteller hardingfelespilleren Åse Teigland om sin deltakelse i et europeisk ungdomsorkester for folkemusikk.
– Jeg mener norske folkemusikere har mye å tilføre europeiske konsertsteder, sier Teigland, som også kommer rett fra solistoppdrag i Kina.

Kalender

Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Operapub på Røverstaden

22/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Hild Borchgrevink

Folkemusikkorkesteret var finansiert av EU-midler og var naturlig nok et kostbart prosjekt med mange musikere som kom fra mange land. Åse Teigland synes ikke at et slikt orkester bør være noe man bruker mye ressurser på i fremtiden, hun synes hver enkelt utøvers særpreg druknet litt i det store ensemblet. Men hun mener det er viktig å arbeide for at norske folkemusikere får spille i utlandet. Selv kommer hun rett fra utenlandsoppdrag i Kina og har også samarbeidet med franske musikere fra Normandie i regi av Fylkeskonsertane Hordaland.

– Jeg merker at hva vi regner for flinke folkemusikere i Norge er forskjellig fra andre land, sier Teigland til Kvinten. – Repertoaret i mange europeiske land klinger svært likt, det norske har mer særpreg. Noen tror at vi som arbeider med solistisk tradisjonsmusikk sitter og kopierer, reproduserer, men det er helt feil. Vi lager slåtten på nytt, sier Åse Teigland.

Norsk folkemusikk- og danselag arbeider nå med planer for et europeisk representasjonsensemble for folkemusikk. ”European Traditional Folk Performers” (ETFP) er planlagt som et representasjons- og utdanningsprosjekt for unge utøvere, og er en del av et større treårig prosjekt som European Network of Traditional Music and Dance har lagt inn søknad om til EU.

EU-nettverket for tradisjonsmusikk og dans ble etablert i 1997, og NFD har vært med i dette arbeidet siden starten. De tre siste årene har nettverket gjennomført en rekke prosjekter under EUs Culture 2000 -program. Dette programmet ble avsluttet i juni i år med ungdomssamlingen Eurofolk i Spania, der Annette Apeland og Ingri Kværne Amundsen deltok fra Norge.

Alle nettverkets 37 medlemmer vil delta i prosjektene om søknaden oppnår støtte, men formelt sett er det svenske Riksföreningen för Folkmusik och Dans (RFoD) som er hovedsøker. I tillegg kreves det minimum 5 partnere i en slik søknad som klarer å få frem betydelig nasjonal egenfinansiering for å kvalifisere til EU-støtte. Disse partnerne er – i tillegg til RFoD – følgende institusjoner og organisasjoner; EthnoSuoni (Italia), Fédération des Associations de Musiques et Danses Traditionnelles (Frankrike), Instituto de la Juventud (Spania), Norsk Folkemusikk- og Danselag og folkemusikkseksjonen ved Sibelius Akatemia (Finland). NFD har foreløpig halvparten av den nasjonale finansieringen på plass (kr 315.000 fordelt på 3 år) gjennom et tilsagn fra Norsk kulturråd.

Søknaden inneholder en rekke underprosjekter og aktiviteter inne områdene utveksling, utdanning, nettverksbygging, arkiv og instrumentbygging og informasjonstiltak som videreutvikling av nettstedet http://www.eurotradmusic.net som portal for tradisjonsmusikk og dans i Europa. Svar på EU-søknaden vi foreligge i mai 2004.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev