Valgerd Svarstad Haugland (offisielt)

– NRK må spille mer norsk musikk

I dette brevet til kulturminister Valgerd Svarstad Haugland, fra tolv sentrale musikerorganisasjoner fremkommer flere sterke påstander. – Det bør være en viktig oppgave for en lisensfinansiert allmennkringkaster som NRK å være en kanal og et talerør for det norske kulturuttrykket, som en motvekt til den massive internasjonale påvirkningen. Når andelen norsk musikk i tillegg gjerne ligger langt under de krav som stilles selv til kommersielle radioer, er det helt nødvendig å spesifisere krav til den lisensfinansierte allmennkringkasteren, mener organisasjonene. Ballade publiserer her brevet til kulturministeren i sin helhet.

Kalender

Crashkurs i Symfonisk Lytting

21/09/2020 Kl. 18.00

Vestland

Chansons Internationales

22/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Romantikk og Revolusjon

22/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Romantikk og Revolusjon

22/09/2020 Kl. 21:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Til Statsråd Valgerd Svarstad Haugland Oslo, 11. desember 2003
Kultur- og kirkedepartementet
Postboks 8030 Dep
0030 Oslo

NRKs vedtekter og ajourføring av dem – norsk musikk må spilles vesentlig mer
Vi viser både til statssekretær Yngve Slettholm 17. oktober i år og ekspedisjonssjef Roy Kristiansen 2. desember om arbeidet med å oppdatere og ajourføre NRKs vedtekter som nå pågår. I sakens anledning vil undertegnede organisasjoner anføre:

Vi er meget godt fornøyde med at de kommersielle radiokanalene har, som en del av sine konsesjonsvilkår, et konkret krav om avspilling av norsk musikk. Senest ble dette bekreftet av Kanal4s radiosjef Arne Krumsvik i Dagsavisen 1. desember: ”Musikken på Kanal4 skal bli bedre enn den vi har fått på P4” (…) og ”Dette har kanal 4 lovet oss: Andel norsk musikk: 35 prosent”.

Et spesielt ansvar for NRK
Nå mener vi – det vil si i alt 12 organisasjoner innen norsk musikk – det er på tide å spesifisere krav til landets lisensfinansierte allmennkringkaster i forhold til bruk av norsk musikk. NRK har, i kraft av sin spesielle stilling, et særskilt ansvar i denne sammenheng.

”The Copyright Industry” er verdens hurtigst voksende næring, og industrien vokser hurtigst i de største landene. Amerikansk underholdningsindustri dominerer dermed i stadig større grad kulturbildet i den vestlige verden, – ikke minst på musikkfeltet. Det bør være en viktig oppgave for en lisensfinansiert allmennkringkaster som NRK å være en kanal og et talerør for det norske kulturuttrykket, som en motvekt til den massive internasjonale påvirkningen.
Vi mener dermed at det bør stilles større krav til NRK enn de kommersielle aktørene. Dette gjelder også bruk av norskspråklig musikk.

Formateringsverktøyet, som brukes av NRK i likhet med alle andre radioer, er et utmerket verktøy for å sikre en høy andel norsk musikk, og ivareta bredde og mangfold i den norske musikken som presenteres. NRKs bruk av dette verktøyet i dag er til forveksling lik de kommersielle radioenes, hvor resultatet blir en
”hit-radio” som i stor grad ligner kommersiell radio. Når andelen norsk musikk i tillegg gjerne ligger langt under de krav som stilles selv til kommersielle radioer, er det helt nødvendig å spesifisere krav til den lisensfinansierte allmennkringkasteren.

Noe annet som bekymrer, er signalene om at også distriktssendingenes musikk skal formateres (les: i tråd med dagens praksis). Det bekymrer oss i særdeleshet fordi NRKs distriktskontorer over hele landet har vært og er en meget viktig og synlig arena for avspilling av norsk musikk og spesielt musikk med lokal tilhørighet. Statsråden er jo selv i fremste rekke for å sikre og opprettholde NRKs distriktskontorer – et engasjement vi støtter fullt ut fordi distriktskontorene er meget viktige kulturbærere.

Vi mener også at det må stilles krav til NRK som fjernsynsstasjon i forhold til bruk av norsk musikk, både i form av norske artister og utøvere i fjernsynsopptredener og i forbindelse med innkopiering av musikk.

Et samlet musikk-Norge
Vi vil igjen understreke hvilket avgjørende verktøy fonogrammet er for komponister, tekstforfattere, artister og musikere på den ene siden og publikum på den annen side. All formidling gjennom kringkasting og offentlig bruk av musikk forutsetter fonogrammet som formidlingsverktøy.

Norsk musikkproduksjon lydfester og formidler norsk kultur – både det tradisjonsrike musikalske uttrykk og nåtidens. Alt fra samtidsmusikk, kor og korps, klassisk, folkemusikk, pop og rock, til jazz, viser, musikk for barn og unge, etnisk og flerkulturell musikk er avhengig av kringkasting via radio og fjernsyn generelt og av NRK spesielt dersom vi ønsker å opprettholde og forsterke vårt eget kulturuttrykk.

Kvaliteten på norsk musikk har vært stadig stigende, og holder i dag et svært høyt nivå innen de forskjellige sjangere, noe som understrekes ved utlandets store og voksende interesse for det norske musikkuttrykket, og norske utøveres suksess internasjonalt. Dette er i seg selv en god grunn for økt bruk av norsk musikk, ikke minst i landets allmenkringkaster.

Vi anmoder statsråden om å fortsette kampen for norsk musikk slik Regjeringen har gjort gjennom vilkårene om norskmusikkandel for kommersielle radiostasjoner. Nå må NRK virkeliggjøre i enda større grad enn nå ”troverdighet og mangfold” slik kringkastingssjefen skriver i årsmeldingen for 2002. Det gjøres, slik vi ser det, ved sterkt å understreke på en egnet og effektiv måte at NRK har et helt spesielt ansvar for å spille tilstrekkelig med norsk musikk. Troverdigheten ivaretas med andre ord gjennom at en høy andel av norsk musikk er hørbar i NRK også i beste sendetid, og ved at norsk musikk i NRK gjenspeiler bredden i det norske musikkuttrykket.

Med vennlig hilsen

Gramart Terje Klausen (sign)
Musikernes fellesorganisasjon Arnfinn Bjerkestrand (sign)
Norsk Folkemusikk- og Danselag Halvard Kaasa (sign)
Norsk Rockforbund Kjartan Aa Berge (sign)
Norsk Musikkråd Øyvind Stålsett (sign)
Musikkinformasjonssenteret Morten Walderhaug (sign)
Norsk Jazzforum Tore Flesjø (sign)
FONO Jan Paulsen (sign)
Norsk Komponistforening Synne Skouen (sign)
NOPA Bendik Hofseth (sign)
Rådet for folkemusikk og folkedans Britt Håland (sign)
Landslaget for Spelemenn Magnar Sundt (sign)

Stillinger

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Direktør kultur og folkehelse

Trøndelag fylkeskommune

Seksjonssjef Den kulturelle skolesekken

Innlandet fylkeskommune Kultur

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev