Håkon Moslet, 2002 (Foto: NRK)

Lillelien og Moslet: – Framtidas Petre

– Høstens forandringer i Petre har ikke gått upåaktet hen. Det er strålende at engasjementet rundt kanalen er så levende. Men noen mistolkninger bør oppklares, skriver kanalsjef Marius Lillelien og musikksjef Håkon Moslet i NRK Petre. – De fleste Petre-lyttere er ikke musikkinteresserte i den forstand at de kunne vært hovedfiguren i Nick Hornbys «High Fidelity». Musikk er likevel lydsporet til hverdagen deres; i bilen, på vei hjem fra skolen, på fest. Petres oppdrag er å lage dette lydsporet.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Av Marius Lillelien, kanalsjef og Håkon Moslet, musikksjef, NRK Petre

Etter forrige ukes offentliggjøring av framtidas Petre, har enkelte aktører i medie- og musikkbransje tolket det dithen at Petre har våte drømmer om å bli Radio1 eller P4. Til dette kan vi ikke annet enn si: Gud forby!

NRK Petre vil også etter 1. september, med nytt sendeskjema, framstå som et soleklart alternativ til de kommersielle aktørene i radio-Norge.

Petre er en av drivkreftene bak den alternative bølgen som nå skyller over musikk-Norge. Petre har spilt demoer og hentet talenter fra undergrunnen lenge før fokuset på nytt talent ble et generelt trekk i mediebildet. Petre kommer til å være en bastion for norsk musikk også etter at hypen har lagt seg.

Men for Petre – som ikke er en nisjekanal – er det viktig å kombinere nybråttsarbeid med å spille den musikken vi vet betyr mye for mange unge mennesker. De fleste Petre-lyttere er ikke musikkinteresserte i den forstand at de kunne vært hovedfiguren i Nick Hornbys «High Fidelity». Musikk er likevel lydsporet til hverdagen deres; i bilen, på vei hjem fra skolen, på fest. Petres oppdrag er å lage dette lydsporet.

I Petre er det plass til både det populære og det innovative. Det er det som gjør Petre til en allmenkringkaster.

Dette kan være tungt å svelge for kultursnobber som setter likhetstegn mellom populær kultur og degenerert kultur. Lik det eller hat det, men hos oss er ikke pop – som i populær – noe suspekt.

Petres musikkpolitikk har alltid vært å gi publikum det de vil ha – og det de ikke visste de ville ha. Vi skal gi til de mange og til de få. «Nye Petre» opprettholder et tilbud på over 30 timer radio pr. uke med programmer for de genuint musikkinteresserte og for de sjangerbevisste. Dette er programmer kanalen er helt alene om å tilby.

Petre har imidlertid aldri vært en reindyrka musikkanal. Det ville være en svekkelse av tilbudet hvis den ble det. Humor og journalistikk vil være bærebjelker også i det nye Petre. Her hever vi ambisjonsnivået.

Fra høsten av skal Petre sette dagsorden og skape debatt med et aktualitetsprogram i beste sendetid. En lignende «tung» journalistisk satsing har Petre aldri tidligere hatt. Hvis førstegangsvelgerne blir hjemmesittere skal det ikke skyldes at vi ikke har presentert dem for klare alternativer.

Humorflaggskip som Holger Nielsens Metode og Karate har vært med lenge i Petre-sammenheng.

Vi mener at de helt nøkternt sett lager programmer i verdensklasse innenfor sitt format. Men det er en del av Petresjela å gi seg på topp. Derfor har Petre uten blygsel kunnet hylle programmer og personligheter som forsvinner.

Nå er tida moden for nye konsepter på Norges mest nyskapende radiokanal. En konsekvens av det er at vi må rydde plass til nye folk – og disse vil sammen med noen av de kjente stemmene skape en ny energi.

Framtidas Petre skal ta mer plass og i større grad sette dagsorden – til glede for en lyttergruppe vi vet har den sunne, rastløse egenskapen at de tåler forandringer.

Marius Lillelien, kanalsjef NRK Petre
Håkon Moslet, musikksjef NRK Petre

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.