Jan Lothe Eriksen

Norsk Folkemusikk- og Danselag kritiserer Førdefestivalen

Norsk Folkemusikk- og Danselag reagerer sterkt på fredagens melding om at Førde Internasjonale Folkemusikkfestival har søkt om midler til et nasjonalt kompetansesenter for folkemusikk og folkedans i Førde. – Dette er svært overraskende, skriver leder i NFD Jan Lothe Eriksen i denne pressemeldingen som Ballade bringer videre. Norsk Folkemusikk- og Danselag har lenge stått i spissen for et bredt samarbeid i miljøet for å få etablert et frittstående nasjonalt produksjonsmiljø for folkemusikk og folkedans. De mener Førdes forslag er så likt det som allerede foreligger at det vil forkludre den videre prosessen overfor myndighetene. Hilde Bjørkum i Førde Internasjonale Folkemusikkfestival forstår ikke kritikken og vil ikke høre snakk om å trekke søknaden. – Hvorfor må et slikt senter ligge i Oslo? På folkemusikkfronten ligger kompetansen først og fremst i distriktene, sier hun til NRK.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Innholdet i dagens pressemelding fra Førde Internasjonale Folkemusikkfestival var meget overraskende. Som daglig leder Hilde Bjørkum og programrådsmedlem Asbjørn Tyssen i Førde Internasjonale Folkemusikkfestival vil være kjent med, arbeider vi med å få etablert et frittstående nasjonalt produksjonsmiljø for folkemusikk og folkedans tilknyttet et Folkemusikkens Hus i Oslo. Forarbeidet til dette har pågått en stund, og vi har lagt stor vekt på å inkludere dette i den felles oppfølgingen som har skjedd i etterkant av «Arnestad-utredningen» mellom Landslaget for Spelemenn, Norsk Folkemusikk-og Danselag, Noregs Ungdomslag og Rådet for folkemusikk og folkedans.

Når et slikt forslag fremkommer, som er så likt noe som allerede foreligger, i oppløpet før den bebudede kulturmeldingen, vil det forvirre og forkludre den videre prosessen både internt i folkemusikkmiljøet, og ikke minst overfor sentrale myndigheter. Og med tanke på at daglig leder Hilde Bjørkum tidligere i flere sammenhenger har uttalt seg svært negativt til en slik nasjonal institusjon, kommer disse planene også overaskende. Det er også skuffende at ikke prossessen vi har lagt opp til har ført til at Førdefestivalen har tatt kontakt med oss for å se om det kunne være grunnlag for en evt. samordning av de to initiativene.

Vi vil med dette be dere revurdere dette initiativet, og se på om ikke etableringen kan gjøres som en regional satsing i tråd med forslaget fra Landslaget for Spelemenn, Norsk Folkemusikk-og Danselag, Noregs Ungdomslag og Rådet for folkemusikk og folkedans om etablering av regionale scener. Forslaget om slike scener fremkommer i den tiltakspakken som er omtalt i fellesnotat fra disse partene, og som ble lagt frem for kulturministeren 28.05.02, og kulturkomiteen på Stortinget 15.11.02, og som representantskapsmøtet i Rådet for folkemusikk og folkedans gav sin enstemmige støtte til i en uttalelse 19.10.02.

Med de lokale/ regionale ressursene som er antydet i pressemeldingen fra Førde vi dette være et viktig tilskudd til arbeidet med folkemusikk og folkedans i Norge. Om andre fylker kan få frem tilsvarende ressurser i samarbeid med lokalt eller regionalt fagmiljø, ligger det godt til rette for utvikling på dette området i årene som kommer.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.