Åshild Vetrhus 08

Grønt lys for sammenslåing

Årsmøtet i Norsk Folkemusikk- og Danselag gav denne helgen grønt lys for å opprette en ny organisasjon sammen med Landslaget for Spelemenn.

Kalender

AVLYST: Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

AVLYST: Operapub på Røverstaden

22/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Carl Kristian Johansen
Norsk Folkemusikk- og Danslag (NFD)brøt ut av Landslaget for Spelemenn (LfS) i 1987. De siste årene har de to organisasjonene hatt et tett samarbeid, samtidig som det fra begge styrerom har blitt jobbet for å stifte en ny organisasjon.
I november 2008 vedtok et enstemmig årsmøte i LfS at man skulle gå sammen med NFD og lage en ny organisasjon for folkemusikk i Norge. Denne helgen ble samme vedtak fattet på årsmøtet til NFD.
Vedtaket i NFD betyr at en ny fremdriftsplan blir operativ. Den viser at sommeren og høsten vil bli brukt til utarbeide nye vedtekter, formål og struktur for den nye organisasjonen. Deretter skal NFD og LfS endelig vedta å etablere, slutte seg til og stifte en ny organisasjon. Målet er at den nye organisasjonen skal være en realitet fra 1. januar 2010.
Vil ivareta mangfoldet
En av årsakene til at NFD vil jobbe for én stor organisasjon er at det er flere profesjonelle utøvere i folkemusikken enn tidligere, mener Åshild Vetrhus, styreleder i NFD.
— Vi er nødt til å finne nye strukturer som tar vare på disse. I tillegg ønsker vi å styrke den solistiske tradisjonen. I det ligger det at vi ønsker at solister skal kunne leve som profesjonelle utøvere på lik linje med grupper. Det er viktig for oss å ta vare på den solistiske tradisjonen rundt for eksempel hardingfele og kveding, fordi den norske folkemusikken i stor grad er solistisk. Det er et viktig uttrykk vi ønsker å styrke.
Det har tidligere vært trukket fram som et poeng at alle store og små organisasjoner i folkemusikklivet skulle samles, men inntil videre ser det ut til at det bare er NFD og LfS som kommer til å stifte den nye organisasjonen.
— Vi håper på sikt at for eksempel Norsk Kvedarforum og Norsk Lur- og Bukkehornlag vil finne det interessant å bli medlem i den nye organisasjonen. Mange gjør et viktig arbeid og driver sine prosjekt veldig bra. Vi håper at særlaga også kan bli medlemmer uten at de trenger å endre sin måte å drive på, sier Vetrhus.
Hun vil ikke forskuttere strukturen på den nye organisasjonen.
— Men slik jeg ser det kan for eksempel en organisasjon som Norsk Kvedarforum bli medlem som særlag. Dermed kan de beholde sin oppbygning, og komme inn som et slags lokallag i den nye organisasjonen uten at de trenger å endre måten de driver på. Det er ikke vår intensjon at de små organisasjonene skal løses opp, sier Vetrhus, som understreker at én stor organisasjon vil være i stand til å ivareta mangfoldet i det norske folkemusikkfeltet.
Mer penger på bordet
En samlet organisasjon vil også gi administrative fordeler, mener Vetrhus.
— Et samarbeid vil alltid forbli et samarbeid med to styrer som bestemmer parallelt. Det koster å ha to styrer, og de pengene kan vi i stedet bruke på aktivitet. En ting er at to organisasjoner fungerer bra i dag, men det kunne ha fungert bedre med enda mer tydelige strukturer og arbeidsfelt. I to organisasjoner vil det alltid være to som jobber med den samme tingen, og det er sløsing med menneskelige ressurser.
Vetrhus mener også at det vil bli lettere for både brukere og andre eksterne aktører å forholde seg til én organisasjon. Én viktig ekstern aktør i så måte er Kulturdepartementet som bevilgende myndighet. Departementet har tidligere gitt uttrykk for at folkemusikkfeltet oppleves som fragmentert, at en omorganisering ønskes velkommen, og at dersom en omstrukturering skjer vil det komme mer penger fra departementet.
I siste nummer av Spelemannsbladet sier statssekretær Halvard Ingebrigtsen at departementet er veldig glad for prosessen som er i gang nå.
— Vi har signalisert gjennom statsbudsjettet at vi vil styrke heile det rytmiske feltet, også folkemusikken. Slår organisasjonane seg saman, må vi vere viljuge til å gje meir pengar, også til framtidas folkemusikkorganisasjon, sier Ingebrigtsen.
I hvilken grad har signaler fra bevilgende myndigheter betydning for at dere vil jobbe for én organisasjon?
— Dette er vårt initiativ og vårt ønske. Departementet har ikke styrt prosessen, og ønsket om én organisasjon har kommet fra miljøet. Men når departementet sier at det vil føre med seg større bevilgninger til feltet er vi glade for det.
Ting tar tid
Først skritt på veien til LfS og NFD er å bestemme seg for kommunikasjonslinjene utad. Et utvalg skal jobbe med å finne balansen mellom Spelemannsbladet, informasjon på Internett og årbøkene. Dette utvalget skal levere en konklusjon i løpet av mai, og Spelemannsbladet blir antagelig lansert på nytt høsten 2009.
Den nye organisasjonen var hovedsak på NFDs årsmøte denne helgen, men Vetrhus ønsker at NFD og LfS kan opprettholde den øvrige aktiviteten.
— Prosessen er tidkrevende, men vi håper at den gir så positive utslag at arbeidet er verdt det, sier styrelederen i NFD.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev