Åshild Vetrhus 08-2 (Foto: Knut Utler)

Årsmøte NFD – Vetrhus gjenvalgt, felles infoavdeling med LfS

Norsk Folkemusikk- og Danselag (NFD) og Landslaget for Spelemenn (LfS) slår sammen slår sammen sine informasjonsavdelinger.

Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Sittende leder i NFD, Åshild Vetrhus, ble gjenvalgt for ett år, og fikk med seg følgende personer i styret:

Åse Teigland og Anders Buen, samt Kenneth de Gala og Olav Vindal som ikke var på valg. Vara: Jan Petter Blom, Hege Nylund og Gunhild Tømmerås.

Årsmøtet, som ble arrangert 8. mars, vedtok arbeidsprogram for 2008.

De viktigste punktene er arbeidet for mer formålstjenelige organisasjonsstrukturer på folkemusikkfeltet, og oppretting av en felles informasjonsavdeling og nettportal for folkemusikk.

Informasjonsavdelingen vil bli opprettet sammen med Landslaget for Spelemenn, og få ansvar for en felles nettportal og et felles folkemusikkmagasin.

På formidlingssiden vil Norsk folkemusikkformidling og Folkelarm samle seg for å arbeide med profilering og formidling.

I følge en melding fra NFD heter det at styret det kommende året vil arbeide videre med å se på organisasjonsstrukturen på folkemusikkfeltet i samarbeid med relevante organisasjoner på feltet.

Det presiseres at det viktigste styret og organisasjonen gjør er å arbeide for det formålet, og skape strukturer som tjener dette.

Dette er hjemmesidene til NFD

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev