Åshild Vetrhus_2 (Foto: Yina Chan)

Ny stor organisasjon i folkemusikken?

INTERVJU: De to store organisasjonene på folkemusikkfeltet, Norsk Folkemusikk og Danslag og Landslaget for Spelemenn, vil gå sammen for å danne en ny paraplyorganisasjon i folkemusikkfeltet. Det ble offentliggjort på en pressekonferanse på Landskappleiken på Oppdal fredag formiddag. – Det er medlemmene som må bestemme dette til syvende og sist. Vi slår oss ikke sammen – men starter en ny organisasjon, sier Åshild Vetrhus, styreleder i NFD, til Ballade.

Kalender

Operagalla

09/08/2020 Kl. 19.00

Oslo

Opera Soirée

14/08/2020 Kl. 19.30

Viken

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Carl Kristian Johansen

Det var på slutten av 1980-tallet at Norsk Folkemusikk og Danselag (NFD) gikk ut av Landslaget for Spelemenn (LfS) og dannet sin egen organisasjon. Nå er forarbeidet i gang for å danne en ny paraplyorganisasjon på folkemusikkfeltet der NFD og LfS i første omgang inngår.

I følge styreleder Åshild Vetrhus i NFD skjer dette på bakgrunn av signaler disse to organisasjonene har fått fra miljøet over lengre tid.

— Det er noe folk ønsker, og det er også på høy tid for å få utnyttet ressursene bedre. Vi ønsker å bli en mer slagkraftig organisasjon, også utenfor miljøet, slik at vi blir et mer tydelige. Det er også for å lette kommunikasjon innad og utad, og hindre parallelle strukturerer og dobbeltarbeid.

Da Vetrhus tiltrådte som styreleder i NFD for to år siden uttalte hun at to organisasjoner arbeider bedre enn én i folkemusikkfeltet, og at det var bra med konkurranse på feltet.

Hva har endret seg siden den gang?

— Samarbeidsatmosfæren har endret seg, sier Vetrhus.

— Signalene fra medlemmene, miljøet og utenforstående har blitt sterkere og de må man lytte til. Jeg har lært mer etter å ha jobbet med dette over tid, og jeg synes ikke det er flaut å skifte mening. Jeg mente at det var sunt med to organisasjoner i en periode. Konkurransen har gjort noe med oss – vi har måttet bevise hva vi kunne gjøre overfor hverandre – og det har vært sunt. Men nå tror jeg det er nok, nå må vi se på andre metoder, sier Vetrhus

Myndighetenes rolle

I følge et LfS-referat fra et seminar i januar i år uttalte statssekretær Hallvard Ingebretsen at Kulturdepartementet hadde oppfattet folkemusikkfeltet som veldig fragmentert. Det kan komme felles ønsker frå sektoren, men det mangler kraften som skal til for å få gjennomslag, sa Ingebretsen da. I følge referatet sa statssekretæren også at «det er fornuftig å samle kreftene, da kommer det også mer penger på bordet».

Hvilken rolle spiller dette i planene om å danne en ny organisasjon?

— Det er helt klinkende klart at dette er noe vi bestemmer selv og ikke departementet. Men vi er totalt underfinansierte, og det viktig for oss å få mer ressurser til feltet. Men det er ikke departementet som bestemmer dette, det er våre medlemmer og oss selv som har kommet fram til dette. Det er klart det er positivt at signalet er at det vil komme mer penger på bordet, sier Vetrhus.

Hun sier at arbeidet til Løkenutvalget har vært viktig i prosessen.

— Løkenutvalget har motivert oss og har hatt noe å si for vår måte å tenke på.

På hvilken måte?

— At ting skal være effektivt og at man skal organisere ting på en måte som fungerer for det formålet man skal jobbe for, ikke for organisasjonene i seg selv. Der har Løkenutvalget været en inspirasjon.

Frittstående magasin

Informasjons- og formidlingsenhetene i de to organisasjonene blir samlet til én avdeling og vil være operativ allerede fra 1. januar 2009. Det ble bestemt på et felles styremøte i NFD og LfS den 10. juni i år. Men hva som skjer med publikasjonene Kvinten og Spelemannsbladet er enda ikke konkretisert.

— Kvinten er nå et slags medlemsskriv, mens Spelemannsbladet fungerer mer som et frittstående magasin og forholder seg til redaktørplakaten. Sannsynligvis vil vi gjøre Spelemannsbladet enda mer frittstående i den grad det er mulig, og sannsynligvis vil det skifte navn, sier Vetrhus.

Ønsker alle inn

Styrelederen i NFD mener den store utfordringen i en ny stor paraplyorganisasjon vil være å huske på alle.

— Det er lettere å få en oversikt når man jobber sammen. Eksempelvis er dansen kanskje en av de sakene det har blitt jobbet for lite for. Det er mye lettere å ha oversikt i én organisasjon, sier Vetrhus.

— Men jeg vil presisere at planene er et mål vi har – det er ikke bestemt i årsmøtene til de respektive organisasjonene. Det er medlemmene som må bestemme dette til syvende og sist. Vi slår oss ikke sammen – men starter en ny organisasjon. Hvordan det kommer til å skje formelt er ikke bestem enda, og vi ønsker ikke å fokusere på at vi skal legge noe ned.

— Formålet skal bestå – ingenting kommer til å forsvinne, sier Vetrhus.

Årsmøtet i LfS er i høst, NFD skal ha sitt neste årsmøte før 1. april 2009. LfS og NFD ønsker også at andre organisasjoner, som for eksempel Norsk Kvedarforum og Norsk Munnharpeforum, skal slutte seg til den nye store organisasjonen de to store nå går i bresjen for å skape.

— Alle organisasjonene må selv bestemme seg for hva de vil. Men vi synes det er viktig å se hele feltet som en helhet, sier Vetrhus.

Stillinger

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev