Berit Kolstad (Foto: TONO)

TONO om Musikkonline: – Vi tilbød Telle samme avtale som musikkonline

Også underdirektør i TONO, Berit Kolstad, reagerer på det hun oppfatter som drøye påstander fra Telle Records og Kommando: – Grunnen til at TONO kan legge ut musikken på Musikkonline.no, er selvfølgelig at vi har gjort avtaler med opphavspersonene, sier hun. – Vi har fått mange og hyggelige tilbakemeldinger på vår gavepakke, og tror at det vil innebære et vedvarende løft for nedlstningen av lovlig musik.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Av Berit Kolstad, underdirektør i TONO:

I forbindelse med 75-års-jubiléet har TONOs styre ønsket å bidra til større fokus på norsk musikk for derigjennom å vise folk det mangfoldige musikklivet vi har i Norge. Samtlige medlemmer av TONOs styre er opphavsmenn og rettighetshavere til musikkverk.

Internett som distribusjonsmedium for musikk er etter noen år med tilnærmet anarkistiske tilstander i ferd med å vendes til noe positivt. I Norge har vi en musikkdatabase på nettet, musikkonline.no. Nettstedets tjenester er rettet mot den enkelte forbruker og det som selges er eksemplarer av musikkverk. For i underkant av 10 kroner kan forbruker laste ned musikk og brenne sin egen CD. For at musikkonline.no skal kunne drive denne nettjenesten lovlig har de inngått avtale med TONO/NCB. Avtalen omfatter retten til å benytte selve musikkverket, og det er en forutsetning i denne avtalen at det forut for bruk av musikkverket også er gitt tillatelse fra artister og plateselskap, da disse har rettigheter i innspillingen som ikke forvaltes av TONO.

Når TONO kan inngå avtale om bruk av musikk, her med Phonofile, som eier og drifter musikkonline.no, er dette på basis av den forvaltningskontrakt som den enkelte rettighetshaver inngår med TONO. Gjennom denne kontrakten gir opphavsmannen TONO retten til å forvalte alle rettigheter i musikkverk (melodi, tekst, arrangement) som vedkommende selv har på innmeldingstidspunktet og alle rettigheter vedkommende kommer til å ha i framtidige musikkverk. Råderetten omfatter både framføringsretten og lydfestingsretten til musikkverkene. I kontrakten står det videre at alle avtaler om bruk av musikken i forbindelse med framføring og lydfesting (innspilling) skal inngås av TONO (eller den TONO bemyndiger).

Med ovennevnte rettigheter og avtaler som grunnlag, fant vi i TONO at vi ville benytte vårt 75 års-jubileum til å gi publikum en musikalsk gave bestående bl.a. av gratiskonserter i flere av de større byene, og vi ville tilby gratis nedlasting av norsk musikk fra nettet. Avtalen om gratis nedlasting av musikkverker fra musikkonline.no er inngått mellom TONO og FONO. FONO er interesseorganisasjon for ca 90 norske plateprodusenter, og sammen har TONO og FONO i samarbeid og forståelse med norske opphavsmenn og -kvinner, artister og plateselskaper blitt enige om å gi gratis nedlasting av musikk fra musikkonline.no.

Tillatelsen til gratis nedlasting er begrenset til 5 dager, og det ligger også begrensninger i mulighetene til å utnytte musikkfilene. Til forskjell fra den ordinære nedlastingstjenesten som ellers selges fra nettstedet, kan denne ukens gratis nedlastninger ikke kopieres eller brennes over på andre media. De er ment som lytte-eksemplarer for å øke oppmerksomheten rundt det store tilfanget av norsk musikk, om TONO og om nettstedet musikkonline.no som for 14 måneder siden startet salget av lovlige musikkfiler til nedlasting og kopiering/brenning av egne eksemplarer.

Forut for TONOs jubileumsuke var det vanlig salg fra musikkonline.no, og etter kl. 18.00 fredag 28. november, er denne tjenesten igjen i gang som normalt. Nedlasting av et musikkverk koster da i underkant av 10 kroner og av dette skal opphavsmannen ha kr. 0,80.

Vi har fått mange og hyggelige tilbakemeldinger på ovennevnte musikalske gaver, og vi har fått ivrige forespørsler fra komponister, artister og plateselskap som ville vite hvordan de kunne få lagt innspilt musikk på nettstedet slik at de kunne delta i gratis-stuntet. TONO har fått opplyst at Phonofile har registrert ca 40.000 nye brukere av musikkdatabasen i løpet av de tre første dagene. For rettighetshavere i musikkverkene er det et skikkelig løft om så bare 10% av disse fortsetter å laste ned musikken som betalende brukere. Det er en viktig del av historien bak dette gratis-tiltaket at folks kjennskap til og derved aktiviteten på musikkonline.no i de 14 månedene siden oppstart har vært så lav at alternativet til gratis nedlastninger ganske enkelt ikke ville vært salg.

Tidligere i år la Tellè Records innspillinger med TONOs repertoar ut på nettet. Opphavsrettighetene til musikken var ikke klarert med TONO på forhånd. Vi tilbød plateselskapet samme type avtale som den musikkonline.no har, kr. 0,80 per nedlasting, men de var ikke interesserte. Omtalte regning pålydende kr. 6.000,- som er en engangsbetaling for en viss mengde musikk lagt ut på nettet, ble ikke betalt og saken ble avsluttet ved at Tellé Records fjernet de aktuelle musikkfilene for gratis nedlasting fra sine nettsider.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.