Telle-logo

Morten Halle i TONO: – Vi må fremdyrke gode nok lovlige alternativer

Kommandos og Tellés utspill angående TONOs nedlastingsfest, der førstnevnte blant annet ba TONO legge ned, har vakt reaksjoner. I dag svarer Morten Halle, som i tillegg til å være musiker og opphavsmann, også er styreleder i TONO. – At vi av og til oppfattes som stivbeinte og arrogante, både må og kan vi leve med. Men at Mikal Telle skulle risikere å gå over ende på grunn av en regning på kr. 6.000,- for å legge TONOs repertoar ut på sin hjemmeside, kan vi ikke ta alvorlig, sier Halle.

Kalender

BACH – HAYDN – BACH

03/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Morten Halle, musiker og opphavsmann, styreleder i TONO:

TONO er en organisasjon for opphavsmenn, vi forvalter ingen rettigheter på vegne av artister og plateselskaper. TONOs styre og administrasjon jobber tett sammen for å forvalte rettighetene til beste for både norske og utenlandske opphavsmenn. Det er umulig for oss som er aktive å se at det skulle være mulig å sikre våre rettigheter uten et TONO. Det er millioner av musikkverk som hver dag blir fremført og/eller innspilt over hele verden, og det er de færreste verk som bare har én rettighetshaver. Opphavsmenn som har ulike andeler i samme verket, skal også ha ulike deler av den økonomiske verdien verket genererer. Vi har ingen mulighet til å overvåke dette hver for oss.

På bakgrunn av vår håndtering av internettområdet spør Larsson om ikke tiden er inne til å legge ned TONO. Jeg går ut fra at dette skal være en litt kjekk spissformulering – Larsson vet sikkert godt at dette mediet pr. i dag utgjør bare noen få promille av TONOs samlede inntekter.

Vår befatning med Internettområdet er derfor preget av at vi først og fremst vil legge et solid grunnlag for å beskytte opphavsretten i framtiden. At vi så av og til oppfattes som stivbeinte, arrogante og inkompetente, det både må og kan vi leve med. Men at en suksessfull forretningsmann som Mikal Telle skulle risikere å gå over ende på grunn av TONOs nedlastingstariff eller omtalte regning på kr. 6.000,- for å legge TONOs repertoar ut på sin hjemmeside, kan vi ikke ta alvorlig.

Jeg har ikke noe problem med å se at Internett er en stor utfordring for oss. Selvfølgelig kan en ønske seg enda bedre teknologi og mer effektive løsninger for både brukere og musikanter, men vi syns det er riktig å rette oppmerksomheten mot de positive krefter som er aktive nå framfor å vente på bedre tider, slik store deler av musikkbransjen har gjort i mange år. Eneste farbare vei for å begrense den ulovlige omsetningen av musikk på nettet er å jobbe fram gode nok lovlige alternativer – vi kan aldri regne med å nå fram til et 100% piratfritt Internett, noe en heller aldri har fått til med salg av fysiske eksemplarer

Vår gavepakke denne uken, med gratis nedlastninger av musikk fra den norske musikkdatabasen hadde som mål å få fokus på at det ligger en musikkmengde lovlig tilgjengelig på det nettstedet, at den musikken som ligger der representerer bredden i norsk musikk og norske plateutgivelser. Vi har godt håp om at vi har lyktes og at Musikkonline.no får beholde en god andel av de 40.000 nyregistrerte brukerne som betalende musikkbrukere også etter fredag 28. november.

Stillinger

Stipendiat i musikk

Universitetet i Stavanger

Kantor/organist – 100%

Kongsberg kirkelige fellesråd

Kantor – 50%

Kongsberg kirkelige fellesråd

Kantor/ organist

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Forskningsbibliotekar

Nasjonalbiblioteket

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev