Cato Strøm, direktør, TONO (Foto: Jens Magnus, TonoNytt)

75 år med TONO: Fremtiden er uhørt

Den norske opphavsrettsorganisasjonen, TONO, fyller som kjent 75 år i disse dager – og særlig stuntet med en ukes gratis nedlasting av norsk musikk har bidratt til å sette organisasjonen på kartet. Ballade tok en prat med direktør Cato Strøm for å finne ut mer om hva TONOs rolle i norsk musikkliv egentlig består i. – Vi er en garantist for at også fremtiden vil bli fylt med ny musikk, forteller han. – Og vi tror at musikkbrukerne vil betale for musikk. Folk skjønner at opphavsmennene må tjene penger, de også.

Kalender

Sonia Loinsworth i Tomba Emmanuelle

05/08/2021 Kl. 19.00

Oslo

Sonia Loinsworth i Tomba Emmanuelle

08/08/2021 Kl. 19.00

Oslo

Regimentets Datter av Gaetano Donizetti

11/08/2021 Kl. 19.30

Viken

Sonia Loinsworth i Tomba Emmanuelle

19/08/2021 Kl. 18.00

Oslo

Av Kyrre Tromm Lindvig

— Vår basisvirksomhet er å være mellommann mellom musikkbrukeren på den ene siden, og komponist, musikkforlag og tekstforfatter på den andre siden, forklarer Strøm. – For å få til dette er det viktig at samfunnet forstår at musikk nødvendigvis må ha en pris slik at opphavsmannen skal ha økonomisk mulighet til fortsatt å kunne lage ny musikk. Vårt motto, «Fremtiden er uhørt», gjør jo nettopp oppmerksom på at det i fremtiden skal kunne skapes ny musikk, forteller han.

Strøm fokuserer på det solidariske grunnprinsippet som ligger til grunn for TONOs fordelingsnøkkel. Alle penger samles i samme pott før de fordeles ut igjen.

— Vi bidrar dermed til at det også i fremtiden vil være en mangfoldig musikkultur. Men det er viktig å få med seg at vi ikke diskriminerer mellom genre, tvert imot, vårt mål er at alle musikalske genre skal få utvikle seg, poengterer Strøm.

For å kunne gi vederlag til opphavsmennene krever TONO inn penger i sammenhenger hvor musikk blir brukt offentlig.

Dette blir igjen fordelt ut til opphavsmennene/kvinnene basert på et kategoriseringssystem av de verkene de har laget. En poplåt gir for eksempel mindre utbetaling enn et orkesterstykke; og TONO har i mange år vært dratt mellom to av sine hovedmedlemsgrupper: De såkalte populærmusikkautorene (som driver med rytmisk musikk) på den ene siden , representert ved NOPA, og komponistene, som er organisert i Norsk Komponistforbund, på den andre.

Strøm medgir i denne sammenheng at TONO ofte har blitt oppfattet som kulturarrogant ved at kunstmusikken tilsynelatende ble favorisert, men legger vekt på at det for noen år siden ble et forlik mellom de forskjellige parter.

— Det skal ikke legges skjul på at det er vanskelig å sette en prislapp på forskjellige typer musikk, og det vil alltid være ulike oppfatninger om hvordan pengene skal deles. Men nå er systemet blitt mye enklere og oversiktligere, vi har tre forskjellige vektgrupper, for 20 år siden hadde vi hele 16 forskjellige! Det må også huskes på at mange komponister idag jobber mye mer genreovergripende, noe som også bidrar til at den gamle striden idag er bilagt, sier Strøm.

På folkemunne har TONO ofte blitt assosiert med et slags musikkpoliti, som krever inn penger i tide og utide og som kjemper mot kopiering av CDer og nedlasting fra nettet. Strøm håper at 75-års jubiléet kan bidra til å gi et mer positivt bilde av organisasjonen.

— Jeg medgir at vi ikke har vært flinke nok til å formidle hva det faktisk er vi gjør. En del av dette arbeidet er å forklare at opphavsretten ikke er så lett å få tak på, da immatrielle rettigheters natur er grunnleggende forskjellig fra for eksempel eiendomsretten, sier han.

Men forstår du at når folk kjøper en CD, så oppfatter de den og det som er på den som deres?

— Det er ingen tvil om at en lovlig kjøpt CD tilhører kjøperen, men hvis man for eksempel bruker denne CDen til et offentlig arrangement, utenfor det private område, så blir saken en annen. Ofte vil det i slike sammenhenger også være et kommersielt aspekt ved saken, og da må man minnes på at den musikken man i denne sammenhengen bruker faktisk tilhører andre, forklarer Strøm.

En naturlig tematikk å diskutere i disse dager er den utfordringen den nye teknologien, og da særlig Internettets fremvekst, har for en opphavsrettslig organisasjon som TONO. Strøm legger stor vekt på at de på ingen måter motstandere av ny teknologi.

— Vi har all grunn til å omfavne den teknologiske utviklingen. Den bidrar til å gjøre avstanden mellom våre medlemmer og musikkbrukerne mindre. Det er helt klart i vår interesse at opphavsmennene får muligheten til å presentere musikken sin for et stort publikum, sier han.

Naturlig nok er Strøm ikke fullt så begeistret for den ulovlige bruk av internett-tjenester. Særlig de ulovlige fildelingstjenesten går han hardt ut imot.

— Vi aksepterer ikke at det utvikler seg ulovlige tjenester på nettet, derfor gikk vi dengang til rettsak mot Napster.no. Men vi støtter helt klart nettbasert distribusjon. Vi tror at musikkbrukerne vil betale for musikk, folk skjønner at opphavsmennene må tjene penger, de også, forteller han.

Videre poengterer han også at TONO helt klart støtter at folk tar kopi av en CD til privat bruk, sålenge den er kopiert fra en lovlig kjøpt kilde.

— Det er helt klart at det må finnes muligheter til lovlig kopiering. Vårt hovedpoeng er nettopp å skille mellom hva som hører til den offentlige og en private sfære. Den private sfære legger vi oss ikke opp i. Vi er rett og slett opphavsmennenes forlengede arm, men vi renner jo ikke ned dørene til folk i deres private hjem. Vi er ikke noe musikkpoliti, vi er ikke en del av den norske stat heller. Vi representerer våre medlemmer, som er de som skaper musikk, og vi bidrar til at de skal kunne fortsette med det, poengterer Strøm.

Dette årets jubieumsmarkeringer – deriblant med «Lydløypa» i Frognerparken og denne ukens gratistilbud om nedlastning av musikk på Musikonline.no – fremholdes av Strøm som en måte å forklare for folk hva TONO er.

— Vi har et sterkt ønske om at folk skal få vite hva vi driver med. Da er det også lettere for oss å få gjennomslag for våre syn. Hovedpoenget er at musikk har en verdi, men at det må være et økonomisk aspekt i bunnen for opphavsmennene for å kunne sikre musikkens videre utvikling, vektlegger Strøm.

TONO er en stor organisasjon med over 12.000 medlemmer og har et eget medlemsblad, TONO-nytt, som distribueres fire ganger i året. I tillegg har de omfattende informasjon tilgjengelig på sin nettside, www.tono.no.

— Vi merker oss at folk i musikklivet virker til å være flinkere til å finne informasjon på nettet enn andre, sier Strøm. – Mens TONO-nytt primært er et blad for våre medlemmer, kan man også som musikkbruker finne interessant informasjon på våre nettsider, opplyser han.

I sammenheng med 75 års-jubiléet utgis det også en dobbelt-CD med et utvalg av norsk musikk fra de siste 75 (!) år. Her finnes alt fra Prøysen til Satyricon, og det meste imellom. I tillegg arrangerer TONO flere gratiskonserter rundt om i landet, som nettbrukere kan oppleve live via VG-nett.

— Dette er også for å markere at vi er en organisasjon som kjemper for å bringe musikk til folk, ikke ta den fra dem. Vi blir ofte utsatt for negativ mediavinkling, men vi er overbevist om at våre siste fremstøt vil bringe oss mere støtte. Folk må få muligheten til å vite hva vi faktisk gjør, avslutter Strøm.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.
Digitale festivaler og konserter

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev