Frognerparken3

Hør på et tre!

Til TONOs 75-årsjubileum blir det lyd i trærne i Frognerparken. Komponist Christian Eggen har laget en lydløype som åpner 22. august og skal stå i seks uker framover. Det kommer også et lydtroll under brua. Fra 18 høyttalere festet til trestammer og 11 lydkanaler i en rotunde, skal det strømme lyder fra symfoniorkestre, biler, radioteater og diktopplesning. – Vi skal omdefinerere landskapet ved hjelp av lyd. Lyd er et ekstremt sterkt uttrykk. Vi skal forkludre idyllen i parken, men med svært nennsom hånd, forteller Christian Eggen til TONO-nytt.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

— Flere år tilbake laget jeg en lydløype under Moldejazz, der det ble satt opp høyttalere gjennom hele gågata i Molde under festivalen. Håkon Berge husket prosjektet, og tenkte at dette kunne være en spennende markering i TONOs jubileumsår, forteller Christian Eggen. Han bruker lydmateriale fra sitt eget arkiv. – Jeg har et svært arkiv med lydmateriale. Det er en tidkrevende prosess, og omgivelsene krever at lydene har høy kvalitet. Det er ikke snakk om å gå ut med opptaksutstyr å hente lyder. Lydene som jeg skal bruke i dette prosjektet, må være krystallklare, ellers vil det ikke fungere, forklarer Eggen til TONOs nyhetsorgan. Han samarbeider tett med dataekspert og Krøyt-musiker Øyvind Brandtsegg, som sitter på Inderøya i Trøndelag og programmerer og tester. – Han har laget en miniallé på Inderøya der vi kan prøve ut lydene og programmeringen, forklarer Eggen.- Det blir også elektroakustiske lydbilder og leking med lyder som er tatt ut av sin egentlige sammenheng. Biler har jo ingen ting i Frognerparken å gjøre. Da blir det et sterkt lyduttrykk å høre en bil passere i alleen.

Rotunden, en sirkel på 11 trær, skal være interaktiv, slik at publikum selv kan starte, stoppe og påvirke lydene. – Ved hvert tre blir det også installert sensorer som gjør at lyden settes i gang når noen befinner seg i området foran treet. I løpet av dagen blir det fire ulike måter å bruke denne rotunden på. Man kan bruke den som komposisjonsverktøy, med en lyd per tre som man kan sette sammen på ulike måter. Målet er å finne lyder som skaper et musikalsk uttrykk. Trærne får lyder fra de ulike lydgruppene, sopran, alt, tenor og bass, slik at det er mulig å lage harmonier.

Eggen har dessuten engasjert 22 norske forfattere til å lage en ordgruppe hver, skriver Veslemøy Østrem i TONO-nytt. Ved hvert tre vil det ligge tre ulike ordgrupper, som sammen med de andre skal fungere som små dikt. Etter å ha aktivisert sju ordgrupper, vil man få diktet sitt lest opp. Rotunden vil også inneholde radioteatereffekter.

Christian Eggen har lang fartstid som komponist og musiker i NRK radio og har dermed sikkert en stor katalog me med pistolskudd, hammerslag i kålhoder, dørsmell, skritt i grus og andre radioeffekter liggende på datamaskinen sin.

Lydløypa er inkludert i Den kulturelle Skolesekken. Et besøk i løypa blir obligatorisk for alle 6.klasser i Oslo-skolene. Det betyr 5000 elever i løpet av de seks ukene lydløypa er oppe.
— Det kan bety at det er proppfullt av folk i rotunden midt på dagen – noe som vil gjøre anlegget mer sårbart. Det vi arbeider med, er å gi datamaskinene et sett med regler for hvordan de skal sende ut programmene. Blant annet skal responsen i rotunden være omvendt proporsjonal med aktiviteten. Når det er mange inne i rotunden, vil sensorene respondere langsommere og lyden vil forsvinne raskt. Er det bare en person inne i rotunden, vil lyden bli liggende lenger, slik at den ene personen har anledning til å sette sammen lyder på egenhånd, forklarer Eggen til TONO-nytt.

Mesén er ansvarlig produsent for lydløypa, og Soundscape Studios, Norsk Kulturråd, Det norske komponistfond og Oslo Kommune støtter prosjektet økonomisk. Lydløypa blir også synlig andre steder i Oslo. Blant annet vil det henge 48 bannere langs Karl Johan den første uka i september med lydløypas logo.

Etter at Lydløypa pakkes sammen i Frognerparken i slutten av september, skal den leve videre rundt om i landet i regi av Rikskonsertene. Kjell Thoreby, seksjonsleder i skolekonsertavdelingen i Rikskonsertene, planlegger blant annet å bringe den til Arendal.
– Jeg tror Lydløypa blir spennende. Christian Eggen har en evne til å være uforutsigbar, han har en bred referanseramme og stikker samtidig dypt, sier Kjell Thoreby.

Den kulturelle skolesekken er et samarbeid mellom Kultur-og kirkedepartementet og Utdannings- og forskningsdepartementet, som skal sikre et profesjonelt kulturtilbud til elever i grunnskolen. – Nytenkende og spennende sier May-Britt Rønning, prosjektleder i Den kulturelle skolesekken i Oslo. – Vi har vært i dialog med TONO og Mesén i formidlingen til elevene og den prosessen har vært god og konstruktiv. Vi er glade for det store omfanget, i underkant av 5000 elleveåringer, som prosjektet har fått.

I tillegg til opplevelsesaspektet har Lydløypa også et pedagogisk tilbud. Alle sjetteklassingene får materiell til bruk i undervisningen før og etter besøket i Lydløypa. Det kommer også til å holdes kurs for lærerne i etterkant. Dette skal være en inspirasjon for dem til å arbeide videre med musikk og lyd. I formidlingspakken fra Den kulturelle skolesekken til skolene som deltar i Lydløypa, ligger også TONOs jubileums-CD med 35 verk fra den norske musikkhistorien. Allerede nå har det kommet mye positiv respons fra lærerne på lydinstallasjonen i Frognerparken og påmeldingene er i rute.

— Lydløypa har en kulturell helhet som vi setter pris på, ofte er det vanskelig å få til på store tilbud. Dette er vi svært glade for, sier May- Britt Rønning til TONO-nytt.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.