Fra venstre Thomas Stenderup (Den Norske Filmskolen), Jørn Mortensen (Kunshøgskolen i Oslo), Maria Mediaas Jørstad (Talent Norge) og Peter Tornquist (Norges musikkhøgskole)

Talent Norge inngår samarbeide med Norges musikkhøgskole, Kunsthøgskolen i Oslo og Den Norske Filmskolen

Samarbeidet tar form av talentprogrammet ArtEx, som er en satsing på tvers av sjangre i kulturlivet.

Kalender

Opera for barna: Mozart som barn

23/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

New York? New York?! Here we go again

25/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

25/05/2024 Kl. 19:00

Oslo

I samarbeid med Norges musikkhøgskole, Kunsthøgskolen i Oslo og Den Norske Filmskolen etablerer Talent Norge nå talentprogrammet Programme of Excellence in Performing Arts and Film (ArtEX). Dette er Norges første systematiske satsing på talenter på tvers av sjanger i kulturlivet.
– Dette er et utrolig løft for Talent Norge, våre satsninger og vår virksomhet, sier Maria Mediaas Jørstad, daglig leder i Talent Norge i en pressemelding.
Hun trekker også frem at programmet er et nybrottsarbeide og vil gi muligheter til å bygge en plattform for erfaring og kunnskapsdeling på tvers av sjanger.
Fyller et gap
I meldingen beskrives programmet slik: «ArtEx skal gi morgendagens kunstnere innen film og utøvende kunstfag støtte til personlig og profesjonell utvikling, nettverk og kontakter i innledning av en nasjonal og internasjonal karriere.»
– ArtEx fyller et gap mellom kunstutdanningen og kulturlivet. Gjennom ArtEx får ferdigutdannede utøvere et faglig tilbud som binder utdanning og bransje sammen. De får hjelp til å håndtere kravene til en internasjonal karriere, og et stort nettverk av unge kunstnere å dele erfaringer med. Prosjektet er eksklusivt, men kunnskapen det skaper vil komme mange til gode, sier Peter Tornquist, rektor ved Norges musikkhøgskole i melding.
Søker fem kandidater
Talenprogrammet skal i første omgang rekruttere fem talenter hvert år i fire år. Talentene skal gis individuell oppfølging, personlig mentorering og veiledning over to år, samt mulighet for utvikling gjennom fellessamlinger og seminarer. Kunstnerne som plukkes ut skal ha vist et stort kunstnerisk talent innenfor sitt fagfelt og sjanger og skal i tillegg normalt ha fullført høyeste utdanning innen fagfeltet eller ha påbegynt en profesjonell utøvende karriere.I tillegg omfatter ArtEx et nettverksprogram for kunnskapsutveksling og kompetansedeling med Talent Norge sine øvrige satsninger som per i dag inkluderer mer enn 1200 talentplasser fordelt over tre år.
ArtEx søker nå etter aktuelle kandidater til fem talentutviklingsplasser. Plassene skal fylles med kunstnere som har vist et stort kunstnerisk talent innenfor sitt fagfelt. Deltakeren skal normalt ha fullført høyeste utdanning innen fagfeltet og ha påbegynt en profesjonell utøvende karriere. Kunstneren knyttes til programmet i to år, med oppstart vinter 2017. Deling av fagkunnskap og erfaringer på tvers av sjanger er en forutsetning for programmet og for deltakerne.
Bak programmet
I styringsgruppen for programmet sitter rektorene ved Norges musikkhøgskole og Kunsthøgskolen i Oslo og dekan ved Den norske filmskolen sammen med daglig leder i Talent Norge. Programmets faglige råd består av regissør og professor ved KHIO Runar Hodne, musiker Tine Thing Helseth, filmklipper og førsteamanuensis ved Filmskolen Inge-Lise Langfeldt, førsteamanuensis i samtidsdans Yaniv Cohen og leder av Olympiatoppens prestasjonsklynge og tidligere toppidrettssjefJarle Aambø.
ArtEx er finansiert av Sparebankstiftelsen DNB og Talent Norge.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.