Mestermøter: En utstilling der konsertprogrammet er det mest interessante

I «Mestermøter» utforsker Nasjonalmuseet møtet og samspillet mellom visuell kunst og musikk. Ballades utsendte reflekterer rundt musikkaktiviteten og verkene som henger på veggene, og rundt hva som skjer når instrumenter går fra rollen som bruksobjekt og arbeidsredskap til utstillingsobjekt og kunstverk.

Millionar til folkemusikken

FolkOrg har fått tildelt 5,4 millionar frå Sparebankstiftelsen DNB og Dextra Musica til vidare satsing på rekrutteringsarbeid. Tildelinga fører også til oppstart av eit nytt prosjekt kor utvikling av unge musikalske leiarar står i fokus.

Syvsifret støtte til klassisk musikk i Valdres

Nye avtaler mellom Norsk ressurssenter for klassisk musikk og Sparebankstiftelsen DNB.

Nytt talentprogram for unge ensemblesangere  

Solistkoret UNG skal gi et løft for hele kor-Norge og sikre viktig rekruttering.

Talent Norge og Sparebankstiftelsen satser på dirigenter

Lanserte onsdag Dirigentløftet, Norges første og største helhetlige program for utvikling av norske dirigenttalenter.

Norges Musikkorps Forbund får millionstøtte fra Dextra Musica

Midlene er øremerket Norsk blåsesymfoni, regionskorpsene, Dirigentuka og dirigentkurs.

Ny søknadsrunde for Parkert piano

JM Norway og Sparebankstiftelsen DNB inviterer organisasjoner, institusjoner, skoler og andre til å søke om å få et piano eller flygel i sitt nærmiljø.

Talent Norge inn i talentprogrammet KonstKnet

Vil støtte satsingen på unge orkestermusikere med 900 000 over tre år.

Talent Norge inngår samarbeide med Norges musikkhøgskole, Kunsthøgskolen i Oslo og Den Norske Filmskolen

Samarbeidet tar form av talentprogrammet ArtEx, som er en satsing på tvers av sjangre i kulturlivet.

Hvor er hip-hop-søkerne?

Sparebankstiftelsen DNB gir til støtte til en rekke aktører på musikkfeltet, men får knapt søknader fra urban musikk.