Per Ole Hagen 2002

– NRK P1 spiller mest norsk!

Oppropet fra 12 norske musikkorganisasjoner om at norskandelen av musikk i NRK må lovfestes har avstedkommet sterke reaksjoner. Musikksjef i NRK P1, Per Ole Hagen, går kraftig ut mot forslaget, og benytter også anledningen til å svare på Jan Paulsens innlegg omNRK i Ballade den 19.januar. – Paulsens innlegg er så fullt av feil at det må imøtegås i voksenopplæringens tjeneste, skriver Hagen, som fremhever at NRK P1 er den kanalen med høyest andel av norsk musikk. – Oppropet og Paulsens artikkel er basert på tall fra GRAMO for 2002, og inneholder flere misforståelser. La oss fremover håpe at organisasjonene finner bedre måter å fremme sin egen sak på enn gjennom lovpålegg, skriver Hagen.

Kalender

Operagalla

09/08/2020 Kl. 19.00

Oslo

Opera Soirée

14/08/2020 Kl. 19.30

Viken

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Per Ole Hagen, Musikksjef NRK P1

I Ballade.no 16. januar i år trykkes oppropet fra 12 norske musikkorganisasjoner som krever at norskandelen av musikk i NRK Radio må bli lovfestet. 19. januar kommer så Jan Paulsen med en oppfølger som er så full av feil at den må imøtegås i voksenopplæringens tjeneste. I oppropet fra 16. januar påstås det at de kommersielle stasjonene er mye flinkere til å spille norsk musikk enn NRK-kanalene. Oppropet er i tillegg til Paulsens artikkel basert på tall fra GRAMO for 2002 og inneholder flere misforståelser. Det er ikke første gang kravet om lovpålagt norskandel for NRK kommer, la oss håpe det blir siste gang og at organisasjonene finner bedre egnede måter å fremme sin egen sak enn gjennom lovpålegg.

For å ta oppropet først. Jeg vil først og fremst uttale meg om NRK P1 i denne sammenhengen. Jeg ser ingen grunn til å lovfeste en musikkandel for vårt vedkommende. P1 har i ti år hatt et selvpålagt krav om å spille 40% norske utøvere. I 2002 oppgir GRAMO at P1s rikssendinger lå på 36%, mens distriktssendingene lå på 47%. Her er ikke egne opptak tatt med som utgjør rundt 2 timer i uka for P1. I tillegg registrerer GRAMO artister som har platekontrakt med ikke-norske plateselskap som utenlandske, med den konsekvens at for eksempel a-ha og Røyksopp ikke blir norske. For oss er norske utøvere norske uansett plateselskap, og GRAMOs målinger underrapporterer også her. Samlet blir dette rett under 40% reell norskandel for P1, men i 2003 har vi skjerpet inn norskandelen, og jeg har tro på at det samlede tallet da vil ligge i overkant av 40%.

En opptelling av musikkbruken i NRK P1 for onsdag i 7. januar i år, hvor Hordalandskontoret er representant for distriktssendingene, viser at vi i løpet av det døgnet spilte 203 låter. Av disse var 101 låter med ikke-norske artister, mens 102 var med norske. Hvis vi antar at låtlengden er omtrent lik for alle, får vi en norskandel på 50,2% dette døgnet. Andelen låter med norsk tekst var for øvrig 27%. Og i motsetning til det inntrykket man får av å høre på konkurrentene, hadde P1 denne dagen høyest norskandel i primetime – 56%. Det eksakte tallet målt i forhold til antall minutter spilt vil muligens avvike noe, men ikke mye.

Det blir også feil å påstå at formateringen er skyld i at vi får lavere norskandel og at vi blir like de kommersielle stasjonene. De som hører etter vil lett merke seg at det er svært stor forskjell på P1s og P4 og Kanal24s musikkprofil.

Så til Jan Paulsen. Hvordan han får det til at NRKs radiokanaler spiller bare 20% norsk er over min fatteevne. P1 ligger som vist over for tiden mellom 40 og 50%, P2 ligger på drøye 30%, mens Petre også har rundt 35%.

Voksenopplæring 1: At GRAMO rapporterer P2 lavt kommer av at P2 har en meget høy andel levende musikk som ikke fanges opp av GRAMO, og det samme gjelder for Petre. Her vil f.eks. demospilling – som jo er en viktig kulturpolitisk innsats – ikke bli registrert av GRAMO. Hvordan han da kan si «ungdommen liker ikke norsk musikk» blir mystisk i denne sammenhengen.

Voksenopplæring 2: Men Paulsen har flere faktiske feilslutninger. «Det betyr at Østlandssendingen ikke spiller mer enn ca. 10% norsk musikk. I hvertfall ikke i prime time.» Østlandssendingen er det distriktskontoret som har lavest andel norsk musikk, men likevel spiler de mer enn Kanal24 og P4 har som pålegg. Siden Østlandssendingen og de andre distriktskontorene kun sender i prime time, henger ikke Paulsens resonnement sammen og er basert på fullstendig feil forutsetninger. Prime time i radio er tidspunktet 6-18, og disse kontorene sender fra 6-9, 11-1230 og 16-1730. Påstanden om at vi bare kan legge ned Østlandssendingen er jo tabloid nok, men faller som en padde til marken.

Voksenopplæring 3: Nå må Paulsen snart slutte å skylde på formateringen som roten til alt ondt (og amerikansk)! Vi sender lister til distriktskontorene med ca. 50% norske låter. De kan selv bytte ut låter for å sette inn lokal musikk, og da er pålegget at de ikke skal svekke norskprosenten. Praksis og stikkprøver jeg har tatt viser at denne faktisk øker, slik at for eksempel Hordalandssendingen 7. januar i år (en helt vanlig onsdag) hadde et snitt på 64% norske utøvere i sine sendinger. Morgensendingen lå på 72%. Dessuten hadde de en norsk tekstandel på rundt 40% som snitt av alle sendingene og 56% om morgenen.

Selv om fonogrammer selvsagt er viktig for Norsk Komponistforening, NOPA og FONO, regner jeg med at Musikernes fellesorganisasjon, Norsk Rockforbund, Norsk Jazzforum, Norsk Musikkråd og de andre musikerorienterte foreningene som stiller seg bak oppropet også er opptatt av levende musikk. Her har NRK Radio styrket innsatsen det siste året, og vi har også en offensiv politikk for 2004. Alle de tre basiskanalene P1, P2 og P3 har levende musikk som faste programposter, og vi er til stede med opptaks- og sendeutstyr tiil over 20 festivaler i år. Jeg ser det ikke som særlig sansynlig å treffe P4 og Kanal24s opptaksbusser i festival-Norge, rett og slett fordi dette er kostbart, og ikke nødvendigvis programstoff som trekker store lyttermasser (og annonsører). Hvorfor har ikke oppropspartnerne fokusert på dette?

Når vi også vet at i 2002 spilte P4 bare 23% norsk (GRAMO), og det etter massivt press fra de samme organisasjonene og også tilsynelatende som et strategisk trekk for å få fornyet konsesjonen, blir det meningsløst å hevde at de kommersielle kanalene er flinkere enn NRK-kanalene. Jeg har ennå ikke sett noen tall for deres faktiske norskandel så langt i år, men en del lytting på P4 og Kanal24 gir ikke inntrykk av spesielt høy andel så langt. Nå har jeg ikke lyttet om natten, det er mulig det er der den norske musikken spilles?

Et annet viktig moment i denne sammenhengen er at lovpålagte prosentregler er en inngripen i den journalistiske friheten. Vi spiller og har i 10 år faktisk spilt mest norsk musikk i P1 av alle norske radiostasjoner fordi vi synes dette er bra stoff – også journalistisk, ikke fordi noen har pålagt oss dette.

Hvis vi mot formodning skulle få en lovpålagt norskandel, blir det også meningsløst å legge denne høyere enn for Kanal24 og P4 før de også viser vilje til større satsing på for eksempel levende musikk. Både de og vi har en allmennkringkastingskonsesjon, og da bør reglene for norskandel være lik. For egen del mener jeg at musikkorganisasjonene snarere burde følge med på om Kanal24 og P4 følger opp sine konsesjonskrav enn enda en gang å gå ut mot de som i alle festtaler fra mange av de samme organisasjonene omtales som «flinkest i klassen».

Stillinger

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS

Festivaldirektør

Nordland Musikkfestuke

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev