radio

– Norske radiostasjoner er dårligst i verden!

– Norske radiokanaler spiller vesentlig mindre nasjonal musikk enn alle andre land vi kan sammenligne oss med. Og bortsett fra i USA er det ingen som spiller så mye amerikansk musikk i eteren som oss, skriver FONO-leder Jan paulsen i dette Innlegget. Fono er en av tolv musikkorganisasjoner som har skrevet under på et brev til Kulturminister Valgerd Svarstad Haugland, der de foreslår at nasjonalkringkasterens andel spilt norsk musikk bør lovfestes. Paulsen mener blant annet at andelen «norsk på norsk» musikk i Østlandssendingen er så lav at denne bør legges ned – spesielt siden NRK trenger å spare penger.

Kalender

Opera Soirée

14/08/2020 Kl. 19.30

Viken

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Jan Paulsen, leder av Foreningen for Norske Plateselskaper, FONO

Norske radiokanaler spiller vesentlig mindre nasjonal musikk enn alle andre land vi kan sammenligne oss med. Og bortsett fra i USA er det ingen som spiller så mye amerikansk musikk i eteren som oss.

Jeg vet ikke hva dette kommer av, men muligens er vi fremdeles preget av Marshall-hjelp, Nato og 2. verdenskrig? I hvertfall er amerikansk musikkultur flott og norsk musikkultur er «tranpiller».

Vårt eget lisensfinansierte og statseide NRK, som er pålagt og fremme norsk kultur, opererer i gjennomsnitt med norskandeler rundt tyve prosent! Dette betyr sannsynligvis at de spiller mer enn dobbelt så mye amerikansk «folkemusikk» som norsk musikk.

«Den beste i klassen» er P1, som også helt klart er Norges største radiokanal. Er det en sammenheng her? Vil kanskje lytterne faktisk høre mer norsk musikk enn våre radiofolk tror? Det som også er interessant er P1s store andel av norsk musikk på norsk.

P4 og Kanal 24 er pålagt å spille 35% norsk musikk. Dette føles så vanskelig for disse radiostasjonene at de velger noen grep for å få opp prosenten, nemlig større norskandel på nattetid – da er det ikke så mange lyttere, og høy andel norsk på engelsk, som låter så «amerikansk» som mulig.

NRKs distriktskontorer har lenge operert med norskandeler helt opp mot 60%!

De har stått fritt i forhold til den såkalte formatering som P1s lyttere forøvrig må leve med. Derfor har de vært i stand til å spille mye norsk musikk og samtidig presentert mye lokal musikk.

Slik kan vi jo ikke ha det, så NÅ SKAL DETTE GJØRES OM! Distrikstkontorene skal underlegges den samme formatering som som P1 for øvrig.

Det eneste distrikstkontoret som er untatt denne bestemmelsen, er Østlandssendingen. Hvorfor? Jo, de må få lov til å fortsette å spille minst like mye amerikansk musikk som sine konkurrenter! Det betyr at Østlandssendingen ikke spiller mer enn ca 10% norsk musikk. I hvertfall ikke i «prime time». Og de unngår stort sett norsk musikk på norsk.

Hvis Østlandsendingen bare skal være en kopi av Radio 1 og de andre storbyradioene, ser jeg ikke behovet for dette «distriktskontoret», og siden NRK er ute etter å spare penger foreslår jeg derfor: LEGG NED ØSTLANDSSENDINGEN!

«P3 skal være ungdommens kanal, og ungdommen liker ikke norsk musikk».

Dette tror jeg er en oppfatning hos statskanalens musikkmedarbeidere. Dessuten er redselen for at disse lytterne vil flykte til Radio 1 og andre «amerikaniserte» og kommersielle radiostasjoner så stor at man ikke våger å presentere mer norsk musikk enn maksimum 20%. Dessuten må man sørge for at 80%-andelen i større grad enn tidligere blir mer kommersiell og lik konkurrentenes. Det betyr: Mer amerikansk musikk! Er det derfor alle nye norske talenter låter som amerikanere?

Tenk om publikum etter hvert gikk lei Celine Dion, Smokie og Elton John, og i stedet kjøpte norsk musikk i platebutikkene eller over internett hos Musikkonline. Men det er nok bare en ønskedrøm, for vi vet at norskandelen på radio og norskandelen av CD-salget er forbløffende like.

Jeg påstår at dette er radiokanalenes skyld!

Stillinger

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev