Terje Adde

Norsk Musikkråd: – Tidenes ran på kulturområdet

– Med dette forslaget har kulturministeren gjennomført tidenes ran på kulturområdet, sier Norsk Musikkråd om at de statlige bevilgningene til Frifond-ordningen nå forsvinner fra statsbudsjettet. – Svarstad Haugland har med dette gjort store deler av det frivillige kulturarbeidet fullstendig avhengig av folks spilleiver. Også Christin Sund i Norsk teaterråd omtaler omleggingen som ”en deprimerende avskjedsgave”.

Kalender

Klassisk i Ballsalen

23/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Klangsalong // Repetisjon og puls

24/09/2020 Kl. 19.00

Rogaland

Fiolinens gullalder

26/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

— Den avtroppende regjeringen har med dagens budsjettforslag fullført arbeidet med å fjerne Frifondtilskuddet til barn og ungdoms kulturaktivitet. Kulturministeren har med dette gjort store deler av det frivillige kulturarbeidet fullstendig avhengig av folks spilleiver. Med forslaget har hun gjennomført tidenes ran på kulturområdet og flere hundre millioner er blitt borte.

Denne kraftsalven står å lese i en pressemelding som styreleder Terje Adde og daglig leder i Norsk Musikkråd, Morten Hagevik, sendte ut fredag.

— Vi er glad for at det nå blir en ny regjering med ny politikk og ny kulturminister, konkluderer Terje Adde i Norsk musikkråd.

Frifond har de siste fem årene bidratt til blomstrende kulturaktivitet lokalt, og styrket båndene mellom sentralt og lokalt ledd i organisasjonene. Dessuten har en god del penger kommet frie lag til gode gjennom organisasjonene som er samstemte på at Frifond er en god ordning som virkelig kommer til nytte, heter det i pressemeldingen.

Christin Sund i Norsk teaterråd skal i følge Norsk musikkråd være enig:

— Det er en deprimerende avskjedsgave Valgerd Svarstad Haugland gir kulturlivet. Frifond er svært viktig for teateraktivitetene over hele landet og å kutte dette tilskuddet er et dårlig signal.

— Når den avtroppende regjeringen foreslår å fjerne den statlige bevilgningen til Frifond er det heller ikke i samsvar med satsningen på kultur som er lovet i Kulturmeldingen, sier Adde.

I sitt forslag til statsbudsjett sier den avtroppende regjeringen følgende om Frifond-midlene:

«Bevilgningen til Frifond under kap. 315, post 72 avvikles slik at Frifond kun får tilskudd fra spillemidler til kulturformål utenfor statsbudsjettet f.o.m. 2006.»

Dette sier den påtroppende, rød-grønne regjeringen i sin Regjeringserklæring: ”Regjeringen vil (…) foreta en gjennomgang av tildelingen av FRIFOND-midler og sikre at de frivillige organisasjonene får sin rettmessige andel av de økte tippemidlene. Økning i overskuddet fra Norsk Tipping skal komme kultur og frivillig sektor til gode som reell økning”.

Terje Adde og Norsk musikkråd ønsker derfor den nye regjeringen velkommen:

— Den rykende ferske regjeringserklæringen peker heldigvis en annen vei.

Stillinger

Markedskoordinator

Det Norske Blåseensemble (DNBE)

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev