Arnfinn Bjerkestrand

Statsbudsjettet 2005: Reaksjonene fra MFO og Norsk Musikkråd

– Grått og trist kulturbudsjett. Det er leder i Musikernes fellesorganisasjon, Arnfinn Bjerkestrand, sin reaksjon på statsbudsjettet som ble lagt fram onsdag. Han sier videre at regjeringens forslag til budsjett i realiteten er en utsettelse av satsning på kunst og kultur, noe som kan innebære at det blir vanskelig å nå de mål som er satt i kulturmeldingen frem mot 2014. Terje Adde i Norsk musikkråd mener det er svært positivt at regjeringen øker fokuset på frivillighet, men beklager at man for tredje år på rad kutter i statens overføringer til Frifond-feltet.

Kalender

Stabat Mater av Antonín Dvořák

29/03/2020 Kl. 16:00

Oslo

Kampenjazz: Skarbø Skulekorps

29/03/2020 Kl. 20:00

Oslo

BACH – HAYDN – BACH

03/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Kulturåret 2005 vil stå i husbyggingens tegn – og de som arbeider med kunst og kultur bes komme tilbake i 2006, sier Bjerkestrand i en pressemelding, og fortsetter:

Alt arbeidet med kulturmeldingen har ikke resultert i noe annet enn kompensasjon for pris og lønnsvekst på kultursektoren. I budsjettforslaget fra kulturdepartementet heter det blant annet:

«- en mindre styrking av støtteordningene for musikkensembler og festivaler under Norsk kulturråd.»

— Dette er en god beskrivelse av hele kultur satsningen i det statsbudsjett som nå er framlagt, sier Bjerkestrand, som ellers påpeker tre punkter til bekymring:

For musikkfeltet er det ikke funnet rom for å igangsette opprustning av orkestrene slik det var varslet i kulturmeldingen.

Et påslag til Den Norske Opera på 12,7 mill er altfor lite til å kunne møte de krav til oppbygging av ensemblene som ferdigstillelsen av den nye operaen gir.

Tilskuddet til de kirkelige fellesråd opprettholdes på dagens nivå, og intensjonene som ble lagt fram i kulturmeldingen, er totalt fraværende i budsjettet. Dette kan føre til dramatiske kutt i stillinger, til tross for økningen bla. til dåpsopplæring.

Regjeringen gir og regjeringen tar

— Det er svært positivt at regjeringen nå har økt fokus på frivillighet, sier Terje Adde i Norsk musikkråd i sin pressemelding omkring Statsbudsjettet. – Men når man skal legge forholdene bedretil rette bør ikke dette medføre kutt i bevilgningene til barn og unges kulturaktivitet.

Kulturministeren ønsker å legge tilrette for at frivilligheten får gode vilkår. Og Norsk musikkråd sier seg meget glad for at regjeringen har tatt et grep for å koordinere statens virksomhet.

— Vi har mange konkrete innspill til regjeringen innenfor frivillighet, sier Adde, som forutsetter at det settes av tilstrekkelig midler til bl.a. en egen frivillighetsmelding.

– Men vi beklager at regjeringen for tredje år på rad kutter i statens overføringer til barn og ungdoms kulturaktiviteter (Frifond) slik at det Stortinget forutsatte i 2002 heller ikke nå blir innfridd.

Kultur- og Kirkedepartementets egen samleside for budsjettfremlegget for 2005, inkludert en rekke pressemeldinger, finner du her.

Stillinger

Stipendiat i musikk

Universitetet i Stavanger

Kantor/organist – 100%

Kongsberg kirkelige fellesråd

Kantor – 50%

Kongsberg kirkelige fellesråd

Kantor/ organist

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Forskningsbibliotekar

Nasjonalbiblioteket

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev