Tore Hansen, Norsk Artistforbund

– Når en løgn gjentas ofte nok…

– Etter å ha lest brevet som førte til at Knut Værnes ble ekskludert fra GramArt, må jeg bare gratulere GramArt med å ha kvittet seg med platebransjens egen mann i artistorganisasjonen, skriver Tore Hansen i Norsk Artistforbund. Han benytter samtidig anledningen til å kritisere NRKs Erik Jacobsen og Jan Lothe Eriksen for å fare med subjektiviteter og usannheter om Norsk Artistforbund.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Av Tore Hansen, Norsk Artistforbund

Jeg leser på NRKs nettsider at Knut Værnes er sparket fra GramArts styre og ekskludert som medlem i GramArt. Etter å ha lest brevet som førte til eksklusjonen, må jeg bare gratulere GramArt med å ha kvittet seg med platebransjens egen mann i artistorganisasjonen.

I brevet syter Knut Værnes over at det ser ut til å bli for mange grammofonartister i Fond for Utøvende Kunstneres(FFUK) styre. Ganske sterkt fra en mann som sitter i styret i Grammofonartistenes Forening!

I det samme brevet, som for øvrig er sendt til Helge Sønneland i KUD og ikke til Kulturkommiteens medlemmer, hevder han at Øyvind Myhrvold er Norsk Artistforbunds rådgiver.

Norsk Artistforbund har ikke engasjert noen eksterne krefter til å drive lobbyvirksomhet for oss.Vi har heller ikke bedt noen om å gjøre dette. Dessuten har vi ikke økonomisk status til å omgi oss med rådgivere og advokater. Vi drives av idealisme.

Så har Erik Jacobsen mottatt GramArt-ekskluderte Knut Værnes’ brev.

Han skriver en sak for NRKs nettside som skal omhandle den aktuelle saken, men han fokuserer på nettopp Norsk Artistforbund og Øyvind Myhrvold og dessuten styre-sparkede Værnes’ rettferdige forbitrelse.

Jakobsen nevner ikke ett ord om at Værnes er illojal mot organisasjonen han skal representere.Dessuten presterer han å mistenkeliggjøre Jørn Hoel og Bård Jørgen Iversen uten å ta med at Edvart Askeland, som stemte mot Værnes-eksklusjon, har vært Værnes våpendrager i en snart tre-årig GramArt-feide.Farojournalen klipper kritikkløst fra Jacobsens subjektiviteter, og tullet blir gjentatt.

Så er MFO i gang. I medlemsbladet får Jan Lothe Eriksen, som vi husker fra sin meget aktive periode der han kjempet frenetisk for å holde GramArt utenfor styret i Gramo, komme med usannheter.

Han sier: – «Jeg vet at Norsk Artistforbund har lansert noen andre tanker om hvordan midlene (i FFUK) skal brukes, og hvis Stortinget gir føringer om at dette skal være noe annet enn kulturmidler, kan det selvfølgelig bli et problem.»

Vask munnen din med grønnsåpe, Jan Lothe Eriksen!! Dette er direkte usant. Hvor har du dette fra?

Vi forlanger å bli trodd når vi sier at vi faktisk har evne til å være solidariske.

Vi vet ALT om solidaritet. Nettopp fordi vi, i alle år har blitt tvunget til å være solidariske, både som utøvere og komponister!

Også populærutøvere har underskog og rekrutter. Vi kjenner disse best.

FFUK skal være et kulturfond. Vi har ingen intensjoner om å kjempe for at Fondet skal inn i Gramo. Dette er ren Fiskvik-noia som du ikke må blande oss opp i.

Derfor fremstår det som kulturell apharteidpolitikk når du sier at det er bekymringsfullt at SV’s Magnar Bergo uttaler at populærartistene må slippe til i styresammenheng.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.