Mobilannonse-320x200

Innspill fra Geir-Ove Hagen

Geir-Ove Hagen i Showlink stiller i dette innlegget spørsmålstegn ved at personer som er tilknyttet bookingbransjen sitter som ledere og er styremedlemmer i forskjellige interesseorganisasjoner. Er dette bra for artister og band? spør han i dette debattinnleggget.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Av Geir-Ove Hagen

Det jeg og mange lurer på er hvorfor det er personer som er tilknyttet bookingbransjen som sitter som ledere og er styremedlemmer i interesseorganisasjoner. Er dette bra for artister og band? Her må man se på inhabiliteten som er ganske kraftig påvist i de forskjellige organisasjoner. Er det slik at bukken passer på havresekken og ikke bonden? Kan artister og band bli tvunget til å ikke åpne sin munn for å komme frem med sitt budskap når det gjelder bookingbyråer? Hvorfor er det kun kompetanse på platekontrakter og det som følger rundt dette, men ikke på bookingbyråer.

Spørsmålet blir om bookingbyråene har innflytelse på organisasjoner, så de ikke skal behandle slike saker? I flere interesseorganisasjoner opplyser de i sine vedtekter «at de skal ivareta artistens økonomiske interesser», hvorfor opplyser de da ikke om Showlink.no som vil styrke artistens og arrangørens økonomiske synspunkt? Et eksempel på dette er ;- hvis organisasjonene skal opplyse om Showlink.no, så skal det opp til styrebehandling. Dette er jo bevisst handling i fra sterke aktører i bransjen som låser organisasjonene i deres handlefrihet, og organisasjonene bryter informasjonsplikten.

Er dette et skalkesjul for underholdingsbransjen, eller er det kun egeninteresse som ligger i bunnen? Jeg vil påstå at her bryter man norsk lov på flere felt: 1.Inhabilitet. 2.Økonomisk særinteresse. 3.Informasjonsplikten. 4. Artister og band som gir sin negative synspunkter overfor disse organisasjoner, kan bli ute stengt og svartelistet (De får ikke spilleoppdrag gjennom visse aktører i bransjen).

Konklusjonen er:Dette kan ikke kulturministeren godta, da organisasjonene får statsstøtte for å drive på med dette. Jeg ønsker at dette blir satt en fokus på fordi det er uholdbart for mange artister og band. Dette må vi få slutt på og heller bruke personer som ikke er tilknyttet noen bookingbyråer og har et nøytral synsvinkel. Jeg vil komme med et eksempel; Hvis en funksjonær er tilknyttet sitt forbund, vil det forbundet da godta at han/hun hadde styreverv i styret for arbeidstakerene? Nei, de vil ikke ha godtatt dette. Men hvorfor skal man godta det når det gjelder interesseorganisasjoner? Hvorfor har ikke organisasjoner kompetanse når det gjelder bookingkontakt? Når en artist tar kontakt med en organisasjon for å få hjelp angående et slikt problem, så får artisten svar med at «vi har ikke kompetanse på dette område, men søk hjelp hos en vanlig advokat». Hvorfor er det slik, – jo fordi at det sitter folk i fra bookingbyråer og sterke artister som ikke tør å gå i mot dette systemet.

Det følgende eksempelet er hentet ut i fra Norsk Artistforbund sine vedtekter:

«Søkere som fyller forutsetningene kan nektes medlemskap hvis de anses å ha en fremtredende primærinteresse i en konkurrerende organisasjon/forening. Søknad om medlemskap behandles av styret, eventuelt en særskilt komité utgått av styret.»

Gjelder de samme regler for de som sitter i styret? Med denne regel siler Norsk Artistforbund ut artister/band på en useriøs måte. Er musikk Norge tjent med et slikt system?

Med vennlig hilsen
Geir-Ove Hagen

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.