Erik Jacobsen, NRK

– Et spørsmål om solidaritet

Erik Jacobsen i NRK P2 tar her til motmæle mot Tore Hansens innlegg i Ballade fredag, der Hansen mente at Midt I Musikken-journalisten bringer sterkt subjektive sannheter til torgs i sin dekning av maktkampen i norsk musikkliv. NRK-journalisten sier på sin side at han har flere sentrale kilder som bekrefter at den tidligere GramArt-lederen Øivind Myhrvold har talt Norsk Artistforbunds sak på Stortinget – bl.a. i møter med Arbeiderpartiets Trond Giske, noe den tidligere statsråden hverken skal ha ønsket å avkrefte eller å bekrefte.

Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Av Erik Jacobsen, Norsk Rikskringkasting

Norsk Artistforbunds Tore Hansen har i innlegg av 1.3.2002 kritisert NRK og undertegnedes dekning av eksklusjonen av Knut Værnes. I stedet for å imøtegå fakta mener Tore Hansen at jeg farer med subjektiviviteter og usannheter.

Faktum er at det per i dag er et splittet Gramart-styre som har eksludert jazzmusiker Knut Værnes. Bård Jørgen Iversen (styremedlem i Gramart og Norsk Artistforbundmedlem), Jørn Hoel (varastyremedlem Gramart og x-styremedlem i
Norsk Artistforbund) sammen med Marianne Antonsen (styreleder Gramart) stemte for å eksludere Værnes. Med bakgrunn i splittelsen som er blantGramart og Norsk Artistforbund, var det naturlig å se denne ekslusjonen i en større sammenheng. Hvilket jeg også gjorde.

Jeg har flere sentrale kilder som bekrefter at Øivind Myhrvold har talt Norsk Artistforbunds sak på Stortinget. Ingen av disse kildene har vært villig til å stå fram for å fronte dette, av frykt for reaksjoner fra andre musikerorganisasjoner. I et intervju i Midt i Musikken (18.12.02) vil ikke stortingspolitiker Trond Giske heller avkrefte at han har hatt besøk av Myhrvold. Jeg forsøkte samme dag å få Tore Hansen til å kommentere dette, men han nektet konsekvent å uttale seg. I stedet for å gå i clinch med påstandene, velger Hansen i stedet for å hoppe bukk.

Hvis Tore Hansen forlanger å bli oppfattet som solidarisk, opptrer han på en besynderlig måte. Spesielt når han som en av inititativtagerne bak Norsk Artistforbund nå i praksis konkurrerer med Gramart om samme politiske status, samme innstillingsrett og etter hvert om de samme vederlagspengene (tiden vil vise seg).

Hadde Hansen derimot vist en smule ryddighet, hadde han åpent innrømmet dette. I stedet har han skaffet seg ytterligere et nytt troverdighetsproblem.

Stillinger

Vikariat som akkompagnatør

Barratt Due musikkinstitutt

Pianopedagog – 60%

Nordre Follo kulturskole

Dirigent

Jar Skoles Strykeorkester, Bærum

Kommunikasjons-ansvarlig

Musikkforleggerne

Pianolærer

Nittedal Kulturskole

Programmedarbeider

Safemuse – Safe Havens For Artists

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev