FB event (1)

– Et passende mønster

Tore Hansen i Norsk Artistforbund svarer her på Erik Jacobsens innlegg i Ballade mandag. Hansen har liten tillit til Jacobsen som journalist, og mener at NRK-medarbeideren i sin dekning av sakene grumser til debatten ved å utelate vesentligheter og vektlegge bagateller, samtidig som han selv opptrer som en sentral og partisk aktør i GramArt-kontroversen.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Av Tore Hansen, Norsk Artistforbund

Kjære Erik Jacobsen!

Du sitter med alt av dokumenter i alle disse kontroversielle sakene du kverner på.

Eksempelvis: En time etter at Norsk Artistforbund søkte om medlemsskap som rettighetshaverorganisasjon i Gramo satt du med søknadsskjemaet vårt, som var sendt Gramo, og følgelig konfidensielt, på pulten din og ringte meg.

En slik mann vil jeg ikke snakke med!

Du har vært en sentral aktør i GramArt-bråket, og i begynnelsen var jeg naiv nok til å tro at du søkte sannheten.
 
Hvis min forbrytelse er at jeg ikke ville at Norsk Artistforbund skulle bli rettighetshaverorganisasjon i Gramo, men ble nedstemt av resten av styret, er jeg skyldig.
 
Når du fremholder at Øivind Myhrvold har vært lobbyist for at Norsk Artistforbund skulle ha styreverv m.m. i styret for Fond For utøvende Kunstnere, så vet du også at han gjorde det samme for GramArt. Du kan også se i høringsdokumentene dine og finne at Kulturkomiteen i Stortinget ga både GramArt og Norsk Artistforbund mer enn de ba om i sine høringsuttalelser. Nok en gang må jeg få presisere at Norsk Artistforbund ikke har benyttet seg av verken eksterne rådgivere eller lobbyister. Hva Øivind Myhrvold gjør, bestemmer bare han selv. Og det er ingen forbrytelse å hevde at populærartistene, uansett organisasjonstilknytning, skal kunne representere seg selv i styrer der midler fra deres egen sjanger skal deles ut.
 
Hvordan kan du for øvrig tro at jeg har kontroll over en aktør som betydelige deler av kulturnorge er livredde for skal komme og ta dem?
 
Når det gjelder GramArt og Norsk Artistforbund: Husk at i GramArt kan alle som har spilt inn plate være medlemmer. Uansett genre eller tilknytning. Der ligger forskjellen mellom oss som organisasjoner.

Dessuten, Erik Jakobsen, det må jo ha vært flere i Gramarts styre som stemte for å ekskludere jazzmusiker og Curling Legs platedirektør Knut Værnes enn bare Hoel, Iversen og Antonsen når han beviselig hadde opptrådt illojalt mot foreningen? Et slikt vedtak krever flertall, og ettersom bare Værnes’ våpendrager Edvard Askeland stemte mot eksklusjon handler ikke dette om fraksjonsvirksomhet fra Norsk Artistforbunds side!!  Du vet hele sannheten men du skriver den ikke.

Og her er vi ved det kritikkverdige i din journalistgjerning:
 
Du samler inn informasjon på både lovlig og tvilsomt vis, og setter dette inn i et mønster som passer deg og det du vil fram til.

Du viser til (sitat): ”… flere sentrale kilder som bekrefter…” (…) ”Ingen av disse kildene har vært villig til å stå frem for å fronte dette, av frykt for reaksjoner fra andre musikerorganisasjoner…”

Du refererer med andre ord til anonyme kilder. Slik grumser du til debatten ved å utelate vesentligheter og vektlegge bagateller.

Derfor foretrekker jeg å skrive til deg og håper at Ballade gir meg plass. Jeg er nemlig litt redd for å utsette meg for valgene dine når du redigerer, eller refererer til et telefonintervju.

Dette er ikke å hoppe bukk.

Det handler om min manglende tillit til deg som journalist. En som statskanalen NRK, forunderlig nok, tillater å holde på som han gjør.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.