Erik Jacobsen, NRK

– Hva er feil, Antonsen?

– Gramarts styreleder Marianne Antonsen mener jeg har begått faktafeil i min dekning som førte til eksklusjonen av styremedlem Knut Værnes. Men jeg har store problemer med å forstå hva Antonsen mener, skriver NRK-jourtnalist Erik Jacobsen i dette innlegget.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Utgangspunktet for min vinkling var nettopp at Værnes hadde skrevet brev til Kulturdepartementet hvor han redegjorde for sitt syn i striden om styrerepresentasjon i Fond for utøvende kunstnere. I saken henviste jeg også til Gramarts ekslusjonsparagraf. Som et bakteppe i saken har jeg trukket fram tidligere stridigheter som har vært mellom Norsk Artistforbund og Gramart. 2 av Gramarts nåværende styremedlemmer (Bård J. Iversen og Jørn Hoel) har vært aktive medlemmer av Norsk Artistforbund. Sistnevnte var sogar en av stifterne. Å se eksklusjonen av Værnes i en slik sammenheng skulle jeg ifølge Antonsen ikke ha gjort. For en slik vinkling blir»svært trangt» og faktagrunnlaget er sviktende, mener Antonsen. Men hva er egentlig feil?

Fakta er som følger: Knut Værnes ble ekskludert etter brevskrivningen. Den ene faktafeilen jeg har begått var å skrive at Jørn Hoel stemte for å ekskludere Værnes når han vitterlig var i Salt Lake City. Jørn Hoel får ha meg unnskyldt, men jeg kan ikke problemer med å se at en slik feil kan karakteriseres som spesielt vesentlig.

Det er en merkverdig pressestrategi Antonsen har valgt. Når jeg ringer henne for å få hennes reaksjon på styrevedtaket, er hun ikke villig til å kommentere saken («før det formelle er i orden»). Selv om hun mer enn gjerne antyder at hun oppfatter Værnes brevskrivning som illojal. Likevel velger Antonsen «å holde munn», til tross for at saken har lekket ut. Hun kunne jo for eksempel ha kommentert hvilke styremedlemmer som stemte for ekslusjonen og forhindret det inntrufne.

Jeg registrerer også at Norsk Artistforbunds Tore Hansen fortsatt blåser seg opp i full irritasjon over at jeg angivelig «utelater vesentligheter og vektlegger bagateller».

I sitt tilsvar på disse spørsmålene makter ikke Hansen å svare på spørsmålene jeg tidligere har fremsatt:

* Hvorvidt Øivind Myhrvold har talt Norsk Artistforbunds sak på Stortinget eller ikke.
* Hvorfor Norsk Artistforbund konkurrerer med Gramart om samme politiske status, samme innstillingsrett i FFUK, når Hansen har påpekt at de ikke skal konkurrere med Gramart.
* Hvorfor Norsk Artistforbund fortsatt ikke vil dokumentere hvor mange medlemmer de har.
Det er ikke uten grunn slike problemstillinger oppstår. Tore Hansen har tidligere uttalt at «Norsk Artistforbund aldri skal være en konkurrent mot Gramart» (Midt i musikken, NRK P2, 18.9.2000)og «- Jeg tror ikke det vil gavne oss å krige med Gramart» (Dagens Næringsliv, 20.9.2000).

Det er også bemerkelsesverdig at Øivind Myhrvold på offentlige debattmøter uttaler at det er Norsk Artistforbund som bør ha størst innflytelse på bruken av pengene i Fond for utøvende kunstnere.

Jeg oppfatter Hansens utspill som ikke noe annet enn verbal skyggeboksing når han ikke evner å imøtekomme disse problemstillingene. Beklager, Hansen. Du må nok også i fremtiden være beredt på å bli stilt til ansvar for tidligere uttalelser og at det blir reist spørsmål om Norsk Artistforbunds
motiver og mål. På samme måte som også andre organisasjoner og aktører i musikklivet må svare for seg og sitt. Så får det heller være at du har liten tillit til mitt arbeid som journalist.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.