MIC logo

Musikkorganisasjoner ønsker samling i Nasjonalbiblioteket

Musikkinformasjonssenteret (MIC), Norsk Visearkiv, Institutt for Norsk Populærmusikk, Norsk Jazzarkiv og Norsk Folkemusikksamling ønsker en samlokalisering ved en fremtidig flytting, som for MIC sin del er satt til 2005. Jazzarkivet, Visearkivet og MIC er tilbudt lokaler i det nye Nasjonalbiblioteket, men organisasjonene kan ikke se at dette tilbudet vil muliggjøre det samarbeidet de ser som essensielt: – I tråd med visjonene i norsk musikkliv er det behov for å samle og styrke arbeidet for informasjon og profilering av norsk musikk i inn- og utland. Vi kan ikke se at den løsningen på lokalisering som Kulturdepartementet nå foreslår tar hensyn til disse visjonene og behovene, skriver organisasjonene i dette åpne brevet til Stortingets Familie-, Kultur- og Administrasjonskomité, som Ballade her bringer videre i sin helhet.

Kalender

Opera Soirée

14/08/2020 Kl. 19.30

Viken

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Til Stortingets Familie-,Kultur- og Administrasjonskomité

VEDRØRENDE ET SAMLET MUSIKKFAGLIG KOMPETANSEMILJØ I DET REHABILITERTE NASJONALBIBLIOTEKET PÅ SOLLI PLASS FRA 2005

Det vises til Stortingsmelding nr. 48, Kulturpolitikk fram mot 2014:
§7.12 – Dokumentasjon og informasjon.

Kapitelet beskriver dokumentasjons og informasjonsrollen som nødvendige forutsetninger for et levende musikkliv. Det argumenteres videre for fellesløsninger og faglig samarbeid, og i forlengelse av dette legges det opp til at Musikkinformasjonssenteret (MIC), Norsk Visearkiv og Norsk Jazzarkiv samlokaliseres med Nasjonalbibliotekets musikksamling i det rehabiliterte Nasjonalbiblioteket i Oslo fra medio 2005.

I denne forbindelse vil 10 musikkorganisasjoner understreke følgende:
I forbindelse med den foreslåtte samlokaliseringen i Nasjonalbiblioteket er det viktig at man også avsetter tilstrekkelig med plass og ressurser for å etablere et helhetlig musikkfaglig kompetansemiljø som omfatter flere genre og funksjoner. Spesielt viktig vil det være å kunne gi plass til populærmusikk og folkemusikk, og det bør også kunne finnes rom for enkelte andre typer institusjoner (som f.eks. Phonofile som allerede samarbeider med Nasjonalbiblioteket) som kan styrke satsningen ytterligere.

Det er et ønske i feltet at man skal skape et helhetlig miljø med kompetanse innen alle sjangre for på den måten å ta ut dokumentasjons- og formidlingsfaglige synergier. I tråd med visjonene i norsk musikkliv er det behov for å samle og styrke arbeidet for informasjon og profilering av norsk musikk i inn- og utland.

En utredning utført på oppdrag av Institutt for Norsk Populærmusikk konkluderer med at en samlokalisering med disse nasjonale arkivmiljøene vil være en fordel. Norsk Folkemusikksamling er positiv til at det bygges opp et helhetlig dokumentasjonsfaglig miljø for et samlet norsk musikkliv.

Vi kan ikke se at den løsningen på lokalisering som Kulturdepartementet nå foreslår tar hensyn til disse visjonene og behovene.

Vi ber Kulturkomiteen i sine merknader til Kulturmeldingen sørge for at dokumentasjons- og informasjonsoppgaver innen populærmusikk og folkemusikk, m.m. også sikres plass og ressurser slik at disse kan inngå i en samlokalisering i Nasjonalbiblioteket.

Musikkinformasjonssenterets stiftere er: FONO – Foreningen Norske plateselskap; NOPA – Norsk forening for komponister og tekstforfattere; Norsk komponistforening; Musikernes fellesorganisasjon og Rikskonsertene.

Oslo, 5. mars 2004

Elef Nesheim
Styreleder, Musikkinformasjonssenteret

Velle Espeland
daglig leder, Norsk Visearkiv

Steinar Kristiansen
Styreleder, Norsk Jazzarkiv

Anne Danielsen
Styreleder, Institutt for Norsk Populærmusikk

Tellef Kvifte
Norsk Folkemusikksamling; instituttleder ved Institutt for musikk og teater (UIO)

Stillinger

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev