Festivalsommeren nærmer seg med stormskritt (Foto: Aksel Tjora)

Litt mindre tilskudd til tidligere Knutepunktfestivaler

Mens flere andre har fått litt mer når Kulturrådet for første gang har delt ut tilskudd i den nye festivalordningen.

Kalender

Ary Morais & Band @ Drammens Teater 4. feb

04/02/2023 Kl. 15:00

Viken

Lørdagsopera 4. februar

04/02/2023 Kl. 15:30

Oslo

Fransk musikksalong à la 1720

05/02/2023 Kl. 18:00

Oslo

Den første tildelingen fra Kulturrådet til musikkfestivaler etter at alle festivaler ble samlet i én ordning ble lagt frem torsdag. Rådet har fordelt omlag 290 millioner til musikkfestivaler for de kommende tre årene.

Det kom inn 202 søknader til behandling. 133 fikk støtte for 2018, og 53 festivaler har fått tilskudd for flere år. Antallet flerårige tilskudd er tredoblet fra årene før. Men ingen festivaler har fått tilslag på søknader om femårig tilskudd, slik det var i den gamle Knutepunktordningen. De fleste av de tidligere Knutepunktfestivalene har også fått redusert støtten noe.

– Knutepunktordningen skapte unødig store forskjeller i tilskuddsnivået til ellers sammenlignbare musikkfestivaler. Vi har derfor valgt å gjøre en viss reduksjon i tilskuddene til flertallet av de tidligere knutepunktfestivalene. Dermed har vi frigjort midler som sammen med økningen fra Stortinget, har gjort oss i stand til å gi det øvrige festivalfeltet et løft som kommer til å merkes rundt om i hele landet, sier leder for Musikkutvalget for arrangør og festivalstøtte, Jan Ole Otnæs til Kulturrådet.no

Økningen fra Stortinget Otnæs viser til er 8,7 millioner som ble tilført den nye ordningen i budsjettforliket tidligere i høst. I 2017 hadde ordningen en ramme på 139 millioner kroner.

Les også: Flere fylker forvirret om flerårig festivalstøtte

Otnæs mener at kuttene til Knutepunktfestivaler er lagt på et forsvarlig nivå, slik at de fortsatt kan virke som tidligere. Den kortere tilskuddsperioden forklarer Kulturrådet slik:

For å gi femårig støtte måtte festivalene legge ved dokumentasjon fra hjemfylke og -kommune om at disse forpliktet seg på en prosentvis fordelingsnøkkel mellom statlige og regionale midler.

– Få festivaler har kunnet levere tilfredstillende dokumentasjon. Samtidig har usikkerhet rundt rammen for musikkfestivalordningen i årene fremover gjort at Kulturrådet foreløpig ikke ønsker å binde tilskuddene lenger enn tre år frem i tid.

Jazzfeltet er den sjangeren som har fått størst økning i årets tildeling, med en tilskuddsvekst på til sammen 24 prosent. Populærmusikkfestivaler har fått en økning på 23 prosent. Folkemusikk, verdensmusikk, klassisk og samtidsmusikk øker alle med rundt 10 prosent. Mens Kategorien «Flere sjangre musikk», som inneholder flere av de tidligere knutepunktfestivalene, har fått en samlet reduksjon i tilskudd på fem prosent.

Hele oversikten over tilskudd i festivalordninger finner du her.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev