Øyvind Larsen er ny direktør for Nasjonal jazzscene

Går fra stillingen som sjef for Oslo jazzfestival til å lede hele landets helårsscene for jazz.

Flere festivaler reagerer på kutt i flerårig støtte

Kutt i festivalstøtte forklares med utjevning, utbytte, utviklingen i festivalmarkedet og mangel på friske penger.

Kulturrådet legger ned støtteordning for kirkemusikk

Mener endringen vil åpne for støtte fra flere andre støtteordninger.

Jan Ole Otnæs får internasjonalt toppverv

Otnæs, som til daglig leder Nasjonal jazzscene, er valgt til president for Europe Jazz Network.

Viktig å ivareta jazzens økosystem

Det kan virke som Kulturrådet mangler forståelse for hvordan en jazzmusikers økonomi er organisert, skriver Oslo Jazzforum i sitt tilsvar til Jan Ole Otnæs.

Lav økonomi = lave honorarer

Øystein Blix svarer Jan-Ole Otnæs i Kulturrådet.

Få profesjonelle musikere, lave honorar og dårlige søknader

Slik forklarer Kulturrådet kutt til flere jazzklubber og arrangører i siste tildelingsrunde.

Forvirringen fortsetter om flerårig festivalstøtte

Kulturrådet peker på manglende dokumentasjon i fylkenes intensjonsbrev, mens festivalene etterlyser informasjon om hva som mangler for at de skulle få flerårig støtte.

Litt mindre tilskudd til tidligere Knutepunktfestivaler

Mens flere andre har fått litt mer når Kulturrådet for første gang har delt ut tilskudd i den nye festivalordningen.

– Trodde regjeringen mente alvor da de ville ha en ny, jevnere festivalordning

Lederen i Kulturrådets arrangør- og festivalutvalg er skuffet etter at kulturministeren senest i sommer lovet en trygg fremtid for festivalene.