Utsnitt fra forsiden på rapporten Kunst i tall 2016

Fortsatt vekst for musikkbransjen

Rapporten Kunst i tall 2016 viser en omsetningsøkning på 12 prosent fra året før.

Kalender

Opera Soirée

14/08/2020 Kl. 19.30

Viken

Iskald Sound + Akuvi + Eben Jr.

15/08/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Tirsdag la Kulturrådet frem rapporten Kunst i tall 2016. Rapporten presenterer nye nasjonale omsetningstall for musikk, litteratur, visuell kunst og scenekunst.

Her fremgår det at musikkbransjen omsatte for 4,4 milliarder i 2016, en sterk økning fra 2015 da omsetningen var på 3,9 milliarder. Veksten er på 12 prosent, og er den sterkeste veksten siden 2013.

Konsert størst
Konsertinntektene utgjorde den største andelen av omsetningen i musikkbransjen. Litt over halvparten av omsetningen kommer fra konsertvirksomhet. De samlede inntektene på konsertfeltet utgjorde til sammen 2,3 milliarder i 2016, en økning på hele 21 prosent fra året før.

Konsertinntektene omfatter ikke salg av andre verdier enn billetter, som for eksempel merchandise eller mat og drikke under konsertene.

Les hele rapporten her.

Mer strømming, mer vinyl
Veksten i konsertinntekter er vesentlig høyere enn for innspilt musikk, som kun hadde en økning på tre prosent fra 2015. De samlede inntektene for innspilt musikk var i 2016 på 1007 millioner kroner. Disse inntektene inkludere eksportinntekter.

Eksportinntekter utgjorde 7 prosent av alle inntekter i bransjen i 2017. Dette er lavere enn i både 2012 og 2013, men det gjøres oppmerksom på at rapporten ikke tar med inntekter fra artister, låtskrivere eller komponister som har avtaler med utenlandske selskap, eller selv har selskap utenfor Norge. Inntektene i Norge var i 2016 på 908 millioner kroner.

Les også: Et felt på dugnad

Inntektene fra salg av fysiske format fortsetter å falle, og sto i 2016 for 13 prosent av inntektene av innspilt musikk. Nedgangen skyldes i synkende salg av CD utgivelser, ettersom salget av LP-plater fortsetter å øke, og i 2016 var veksten i vinylsalg på 22 prosent sammenliknet med året før.

Når det gjelder forholdet mellom nedlastning og strømming, lastes det enda mindre ned, og strømmes fortsatt mer enn tidligere. Veksten i strømmeinntekter er på 10 prosent fra 2015, og strømming sto for 757 millioner kroner av inntektene fra innspilt musikk i fjor.

Norskandelen var anslagsvis på 24 prosent, omtrent det samme som årene før. norskandelen begrenser seg imidlertid til artister på plateselskap registrert i Norge. Det vil si at en artist som for eksempel Kygo ikke er medregnet.

Vederlagsvekst
De samlede vederlagene og opphavsrettslige inntektene til musikkbransjen var i 2016 på 976 millioner kroner, inkludert inntekter fra utlandet. Utenlandsinntektene ligger på rundt åtte prosent av inntektene, noe de har gjort siden 2012. Samlet sett var det en vekst på 3 prosent fra 2015.

Les også: Verdier og forskjeller

Minst i Norden
Musikkbransjen i Norges omsetning er imidlertid vesentlig lavere enn omsetningen i Sverige, der den er på 9794 millioner kroner, og Danmarks 5919 millioner kroner. Norge har like høye inntekter fra utlandet som Danmark, men begge land må se seg grundig slått av Sverige som kan vise til 20 prosent eksportinntekter.

Stillinger

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev