Hvor ble det av forutsigbarheten?

INNLEGG: Vi ønsker oss en festivalstøtteordning som er mindre sjangerdiskriminerende og mer forutsigbar, skriver Tonje Kaada, leder av Øyafestivalen.

Litt mindre tilskudd til tidligere Knutepunktfestivaler

Mens flere andre har fått litt mer når Kulturrådet for første gang har delt ut tilskudd i den nye festivalordningen.

Felles musikkfestivalordning fra 2018

De tidligere Knutepunktfestivalene skal søke på lik linje med alle musikkfestivaler om støtte for ett, tre eller fem år. Får kutt på fem prosent gjennom fjerning av kompetanseoppdraget.

Freder knutepunktfestivalene også i 2017

Kulturrådet behandlet i dag knutepunktfestivalene, som har gått over i deres portefølje fra og med i år.

– Festivalene mangler en ansvarlig honorarpolitikk

– Store, offentlig støttede festivaler må tvinges til å betale anstendige honorarer, sier komponist, produsent og lydsamler Bjarne Kvinnsland.

Løs opp knuten

Regjeringen foreslår å avvikle knutepunktordningen og flytte disse festivalene over til Kulturrådet. Endelig, skriver Eivind Kaasin.