Einar Solbu, Valgerd Svarstad Haugland, 2004

Ledige stillinger i Rikskonsertene

Rikskonsertene er en statlig institusjon med 50 medarbeidere som har kontorer i Nydalen. Rikskonsertene produserer og formidler konserter innen alle musikksjangre. Institusjonen har bl.a. ansvaret for skolekonsertordningen i Norge, og produserer og distribuerer i samarbeid med fylkeskommunene og statens utdanningskontorer bl.a. to årlige konserter til ca. 94% av alle skolebarn i Norge – totalt ca. 8 500 konserter. Nå utlyser Rikskonsertene to ledige stillinger som konsertprodusenter.

Kalender

BACH – HAYDN – BACH

03/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

PRODUSENT til konsertavdeling offentlige konserter

Vi søker produsent til konsertavdeling offentlige konserter. Avdelingen har ansvar for produksjon og distribusjon av turneer til arrangører og spillesteder over hele landet.

Produsenten skal planlegge og gjennomføre konsertproduksjoner innen sektorene jazz, rock, pop og elektronika. I samarbeid med de øvrige medarbeiderne i teamet for rytmisk musikk og lokale konsertarrangører skal produsenten også bidra til at konsertene får medias og publikums oppmerksomhet. Arbeidet vil forøvrig kunne omfatte internasjonale lanserings-/utvekslingsprosjekter og internasjonalt nettverksarbeid.

Søkere må ha relevant utdanning og solid erfaring fra musikkfaglig arbeid. Det kreves bred programkompetanse innen det rytmiske musikkfeltet, relevant nasjonalt og internasjonalt kontaktnettverk, dokumenterbare suksesser fra produsentarbeid (konsert- og/eller plateproduksjon) og kunnskap om scenisk/teknisk produksjon. Det legges vekt på evne til å arbeide i team foruten effektivitet og ryddighet i arbeidsprosesser. Søkere bør beherske engelsk skriftlig og muntlig godt.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Stillingen lønnes som førstekonsulent, kode 1408 LR22, l.tr. 44-50 (p.t. 317 800 – 352 500) etter kvalifikasjoner. Nærmere opplysninger gis av konsertsjef Helge Skansen eller teamleder Nina Hurum, telefon 22 02 59 00. Søknader med kopier av attester og vitnemål sendes Rikskonsertene, postboks 4261 Nydalen, NO-0401 Oslo eller e-post: post@rikskonsertene.no innen 10. januar 2005.

PRODUSENT til Rikskonsertenes skolekonsertordning

Vi søker en produsent til Rikskonsertenes skolekonsertordning.

Arbeidsoppgavene vil omfatte igangsetting og oppfølging av utviklings- og evalueringsprosjekter som kan både ha kunstneriske og pedagogiske siktemål. Produsenten vil også kunne få oppgaver i den løpende konsertvirksomheten. Stillingen kan tiltredes umiddelbart.

Vi søker en medarbeider med relevant høyere musikkfaglig utdanning, gjerne med pedagogisk tilnærming. Personen må ha erfaring i prosjektledelse og kunnskap om IKT-basert informasjonsutveksling. Vedkommende bør dessuten være en kreativ og resultatorientert person, ha god formuleringsevne og være en god relasjonsbygger.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Stillingen lønnes som førstekonsulent, 1408 i Statens reg., ltr. 44-50 (p.t. 317 800 – 352 500) etter kvalifikasjoner. Nærmere opplysninger gis av konsertsjef Ulrika Bergroth-Plur, tlf. 22 02 5959 eller rådgiver Kjell Thoreby, tlf. 22 02 59 49.

Søknader med kopier av attester og vitnemål sendes Rikskonsertene, postboks 4261 Nydalen, N-0401 Oslo eller e-post: post@rikskonsertene.no innen 10. januar 2005.

Stillinger

Stipendiat i musikk

Universitetet i Stavanger

Kantor/organist – 100%

Kongsberg kirkelige fellesråd

Kantor – 50%

Kongsberg kirkelige fellesråd

Kantor/ organist

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Forskningsbibliotekar

Nasjonalbiblioteket

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev