I-podspiller

IFPI: – GGF-basen er god nok

IFPIs Øivind Svendby er ikke enig i at bransjen bør betale for en ny, felles database: – Det er helt uaktuelt. Jeg vil si at GGF-basen er tilnærmet så god som den kan bli med så mange aktører. Vi har gjort en god del for å sikre kvaliteten på vår kant, blant annet ved innhenting av fysiske eksemplarer. GGF-basen er langt på vei en totalløsning for platebransjen, sier Svendby til Ballade i dag.

Kalender

AVLYST: Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

AVLYST: Operapub på Røverstaden

22/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Knut Steen

Den eneste som kunne svare på Veslemøy Solbergs påstander om at GGFs base skulle være for dyr for enkelte detaljister, var IFPIs Øivind Svendby.

IFPI: – Basen er gratis

— At GGF-basen skulle være for dyr i etablering eller bruk for noen har jeg liten forståelse for – rett og slett fordi basen er gratis å bruke, for alle butikker som ønsker. Det er også gratis å rapportere inn utgivelser til basen, både for plateselskaper og selskapsløse artister, kan Svendby fortelle.

— Så god som den kan bli

Svendby mener GGF-basen, som henter sin informasjon fra data rapportert inn til rettighetsorganisasjonen Gramo, er så god som den kan bli. I alle fall med så mange aktører som musikkbransjen engang har.

— Jeg tror det skal mye til for å lage en databaseløsning som er noe bedre enn den vi har i dag. Bokbransjen har stort sett to aktører på distributørsiden, mens platebransjen har vesentlig flere. Jo flere aktører som skal arbeides inn, jo større mulighet er det selvfølgelig for feil.

Til tross for noen innkjøringsproblemer, mener Svendby nå at basen fungerer tilfredsstillende:

— Vi har søkt å rette den så godt som mulig siden åpningen for noen år siden, og har mange kontroller og rutiner for å sjekke at basen skal være så riktig som mulig.

Trenger plateselskapenes hjelp

Vil du si at GGF-basen gjør en like god jobbe for platebutikkene som Boknett gjør for bokhandlerne?

— Feil kan dukke opp, men vi har luket dem bort så langt det lar seg gjøre. Jeg vil si at GGF-basen er tilnærmet så god som den kan bli med så mange aktører, sier Svendby, før han fortsetter:

— Når det gjelder oppdatering til butikker, så finnes det ulike butikkdatasystemer der ute. Vi tilpasser vår rapportering til butikkene til ulike systemer. Platekompaniet får sine oppdateringer på modem fordi det er den måten Platekompaniet kan ta imot dem på. Jeg opplever at det butikkene eventuelt har problemer med, er mangelfull informasjon på enkelte produkter eller produkter som ikke finnes i databasen. Det kan for eksempel skyldes selskaper som ikke rapporterer sine produkter til basen eller har mangelfull rapportering.

Har du forståelse for at folk som Solberg og Lund og Rindal er eller har vært frustrerte over det de oppfatter som manglende funksjonalitet i GGF-basen?

— Jeg har jo forståelse for at folk er frustrerte, for da er de sikkert det. Men jeg forstår ikke de som måtte mene at de ikke møter forståelse fra oss. Vi ønsker alle som vil velkommen til å ta kontakt med oss, og de som gjør det får god behandling. Nå er det ikke så ofte vi får klager – om det er fordi de ikke tror at det hjelper, eller fordi det kanskje ikke er et så stort problem, vet jeg ikke.

Ny base? – Uaktuelt!

Så i dine øyne er det ikke nødvendig å opprette noen ny norsk platebase?

— Det er helt uaktuelt. Det hadde vært dumt av IFPI og FONO å opprette en ny database når de allerede har gjort det. Kvalitetsmessig vil det neppe hjelpe å gjøre alt arbeidet på nytt, de enkelte aktører må heller bli flinkere til å rapportere inn til den basen bransjen allerede har. Vi har gjort en god del for å sikre kvaliteten på vår kant, blant annet ved innhenting av fysiske eksemplarer. GGF-basen er langt på vei en totalløsning for platebransjen. Når det gjelder økonomien i det, er det dyrt å drive en slik database. I bokbransjen må både forhandlerne, og de som har bøker i basen, betale. Hos oss betaler verken selskapene eller butikkene for å være i basen, presiserer Svendby.

I dine øyne – hva kan gjøres for at GGF-basen skal bli bedre?

— Det som er viktig for at en database av denne type skal fungere tilfredsstillende for alle aktører, er at rapporteringen inn til databasen er så god som mulig og det opplever vi at den er pr. i dag, sier Øivind Svendby.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev