© Reaktor

Hvem har laget årets beste musikkvideo på østlandet?

Den nye Kollisjonsprisen, der publikum stemmer, arrangeres for første gang under Oslo Pix 6. juni.

Kalender

Oslo Pix og Kollisjon (et prosjekt initiert av MØST-Musikknettverk Østlandet, Viken Filmsenter, Østnorsk filmsenter og Østafjelske kompetansesenter for musikk) står bak Kollisjonprisen.

Nå ønsker arrangørene at de som sitter på gode musikkvideoer, enten det er musikkselskap, filmselskap eller artisten/regissøren selv, sender inn sine forslag. Forutsetningen er at musikkvideoen ikke er eldre enn ett år, og at artist eller regissør har tilknytning til Østlandet. Det vil bli gjort en utvelgelse av forslagene som kommer inn, men på selve visningen på Saga kino i Oslo 6. juni er det publikum som til slutt stemmer fram vinnerne.

– Når det lages så mye gode musikkvideoer i Norge, og det skjer så mye spennende på feltet er det bare rett og rimelig at vi får fram dette på stort lerret for alle som er glad i musikk, film og musikkvideo. Her det ingen sjangerinndeling eller priser for det ene eller det andre bidraget i en produksjon. Det er en pris, en vinner, og prestisjen av å være den som gjør størst inntrykk på dedikerte musikkvideoentusiaster som gjelder, sier prosjektleder Kollisjon Ola Martin Fjeld

Kollisjonprisen markerer også startskuddet for det bransjerettede prosjektet; Kollisjon – et treffpunkt for musikkvideo, der musikk- og filmbransjen sendes på kollisjonskurs. I løpet av høsten 2018 og våren 2019 legges det opp til fire fagdager med musikkvideoens framtid, utfordringer og muligheter som tema. I forbindelse med Kollisjonprisen, vil også en del av programmet for de fire fagdagene offentliggjøres. Programmet vil rette seg mot de etablerte bransjene, men også henvende seg til unge, nyetablerte regissører og artister.

– Vi valgte navnet Kollisjon på dette prosjektet fordi det er energi i det, og energi ønsker vi jo! Det finnes nok av seminarer hvor alle er ganske like og egentlig enige om det meste. Når det gjelder film- og musikkbransjen så lever de ganske adskilte liv med stort sett hver sine festivaler, visningsarenaer, støtteordninger osv, og jeg tror vi kan få noen ganske interessante diskusjoner. Vi tror fysiske møteplasser som dette, der også de unge, nyetablerte kan komme til, er viktig for å skape gode koblinger mellom film og musikk for framtida, sier Trond Grovane Moe, daglig leder MØST i meldingen.

Prosjektet har fått støtte gjennom Kulturrådets ordning for kreativ næring og regional bransjeutvikling. Dette er første gang de to filmsentrene og de to musikksentrene på Østlandet samarbeider om et konkret prosjekt.

Påmelding for videoer finner du her.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.
Digitale festivaler og konserter

Stillinger

Kirkemusiker

Aurskog-Høland kirkelige fellesråd

Salgs- og markedsansvarlig

Festspillene i Bergen

Daglig leder

Balansekunst

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev