Parkteatret (foto: parkteatret.no)

Artister med støtteopprop for Parkteatret Scene

Trygve Seim og Rolf Erik Nystrøm er initiativtakerene til et nytt støtteopprop for Parkteateret Scene. Musikerne lovpriser Grünerløkka-scenens akustikk, konsertvirksomhet og initiativ til kulturelle aktiviteter i nærmiljøet, og maner det offentlige til å bevilge driftsstøtte for å holde Parkteateret åpent. – Parkteatret Scene er desidert dårligst stilt m.h.t. offentlig støtte av samtlige norske kulturhus av tilsvarende størrelse, står det å lese i oppropet. Samtidig pågår det en bitter eierstrid i selskapet.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Knut Steen

Et opprop som maner til offentlig drifftsstøtte av Parkteateret Scenes virksomhet, har denne uken sirkulert blant flere av landets kulturaktører.

Eposten som er sendt ut, er signert akkordeonist Frode Haltli og saxofonistene Trygve Seim og Rolf Erik Nystrøm.

Da Ballade kontaktet Haltli for å få en kommentar til saken, fikk vi bekreftet at han hadde blitt forespurt om å stille seg bak oppropet – men at han aldri hadde gitt sitt samtykke til å stå som initiativtaker eller opphavsmann til oppropet.

Økonomiske problemer, indre strid

Grünerløkkas relativt nye scene har i lengre tid slitt med økonomiske problemer, i tillegg til at det pågår en bitter intern strid mellom aksjonærene. Arild Vaagland, som har vært med på å bygge opp Parkteateret og i dag sitter med 30% av aksjene i Parkteateret Scene og 19% av aksjene i Parkteateret Bar, ønsker nå en granskning av kulturscenens økonomiske disposisjoner, som han etter eget sigende har vært nektet innsyn til i lengre tid.

Parkteateret mottok en god slump offentlige midler i oppstartfasen, men i likhet med de fleste av byens andre kulturscener har de ikke mottatt direkte driftsstøtte i 2004.

Brevet, som Haltli har reservert seg mot, men som fremdeles er undertegnet Seim og Nystrøm, starter slik:

«Vi som kunstnere og kulturbrukere vil gjøre oppmerksom på at det har oppstått en alvorlig situasjon rundt byens nyeste kuturhus. Parkteatret Scene har ikke mottatt noen offentlig støtte til drift i 2004. Dette til tross for at det sist år ble gjennomført over 200 ulike arrangementer med over 25.000 publikummere! Det betyr at Parkteatret Scene er desidert dårligst stilt m.h.t. offentlig støtte av samtlige norske kulturhus av tilsvarende størrelse.

«Samme rammevilkår som for andre»

Musikeroppropet fortsetter slik:

«Vi som er interesserte brukere av Parkteatret Scene både som komponister, utøvere og publikum mener at Oslo her har en unik arena hvor andre uttrykk enn de strengt kommersielle får lov til å stå i fokus. Vi tør våge å påstå at Parkteatret Scene har en sjelden bredde i de uttrykksformene som får slippe til, det være seg innenfor musikk, dans eller teater.

Parkteatret Scene er dessuten et rom med en helt unik akustikk. Både å utøve og å høre akustisk musikk (uten forsterkning/PA) er en fryd i dette rommet.

Dette skaper en musikk-scene som er velegnet for mange ulike musikksjangre, alt fra kammermusikk fremført akustisk i små eller store ensembler, til alle typer musikk som trenger forsterkning (PA-anlegg).

Parkteatret Scene legger også stor vekt på å bidra og oppmuntre til kulturelle aktiviteter i nærmiljøet, også fra de arrangører som ikke kan betale markedsleie.

Vi som kunstnere og brukere ber med dette at Parkteateret Scene får de samme rammevilkår som de andre kulturscenene i Oslo. Vi ber derfor offentlige myndigheter om å være med på å sikre fortsatt drift av Parkteatret Scene!»

Ballade har tidlgere i år trykket et åpent brev fra daglig leder Martin Døving på Park, der han bl.a. skrev følgende:

«Med kroner 0,- i støtte er det klart at Parkteatret ikke kan driftes som allment kulturhus i fremtiden. Vi ber ikke om noen spesialbehandling av Parkteatret Scene. Det vi ber om er å få de samme rammebetingelsene som de andre kulturscenene i Oslo.»

De som er interresserte i å støtte oppropet til støtte for Parkteatret , kan sende en mail til nina@parkteatret.no

Stillinger

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev