Parkteatret (foto: parkteatret.no)

1400 underskrifter for Parkteatret Scene – mottar driftsstøtte i 2005

Martin Døving, som er daglig leder ved Parkteatret i Oslo, melder om stor og entusiastisk oppslutning til støtteoppropet for kulturscenen. Bakgrunnen for initiativet er i følge Døving at Parkteatret – «i motsetning til alle andre kulturscener i Oslo» – ikke fikk offentlig tilskudd i 2004. Over 1400 brukere og kulturaktører har til nå skrevet under på oppropet, som ber offentlige myndigheter om å være med på å sikre fortsatt drift av Parkteatret Scene. Parkteatret mottar for øvrig 100 000 i driftsstøtte fra Oslo kommune for 2005.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Arvid Skancke-Knutsen

Oppropet til støtte for Parkteatret, som i fjor gjennomførte over 200 ulike arrangementer for over 25 000 publikummere, er sendt ut av musikerne Trygve Seim og Rolf Erik Nystrøm, og administreres av Parkteatret selv. En rekke fremtredende musikere og kulturarbeidere har nå skrevet under på oppropet, der det blant annet heter: «Vi som kunstnere og brukere ber med dette at Parkteateret Scene får de samme rammevilkår som de andre kulturscenene i Oslo. Vi ber derfor offentlige myndigheter om å være med på å sikre fortsatt drift av Parkteatret Scene.»

— Oppropet har på under en uke fått tilslutning fra over 1400 mennesker i kulturlivet, og underskriftene fortsetter å strømme inn, sier daglig leder ved Parkteatret, Martin Døving. – Folk er svært engasjerte og sender oppropet videre til kolleger og venner, så på Parkteatret Scene er vi både rørt og takknemlige over hvor enorm respons vi har fått.

Blant de mange kjente navnene på oppropet kan vi i farten nevne Frode Haltli, Asbjørn Schaathun, Lars Petter Hagen, Rolf Gupta, Christian Eggen, Hege Imerslund, Henrik Hellstenius, Cecilie Ore, Juni Dahr, Håkon Austbø, Janne Stang Dahl, Magnus Andersson, Hanne Lindbæk, Peter Herrestahl, Rob Waring, Birger Mistereggen, Kjell Samkopf, Knut Nærum, Kim Haugen, Åsne Dahl Torp, Jan Walaker, Anne H. Lorentzen, Knut Waage, Kate Augestad, Tilman Hartenstein, Larry Bringsjord, Per Platou, Nils Øyvind Bergset, Beate S. Lech, Sven Erga, Halvor Fjermeros, Jan Lothe Eriksen, Gard B Eidsvold, Ellen Ugelvik, Lars Fredrik Beckstrøm, Kari Slaatsveen, Karim Sayed, Stig Henrik Hoff, Morten Qvenild, Martin Horntveth, Inga Marte Thorkildsen, Nils Økland, Kim Hiorthøy, Hanne Hukkelberg, Gisli, Sinikka Langeland, Thorbjørn Tønder Hansen, Per Christian Ellefsen, Steinar Ofsdal, Kaare Dyvik Husby, Karsten Brustad, Ingeborg Sundrehagen Raustøl, Jørgen Munkeby, Jarle Vespestad, Elsa Kvamme, Kari Svendsen, Tore Brunborg, Eirik Lande, Elling Borgersrud, Christer Knutsen, Arild Andersen, Jørun Bøgeberg, Ebba Haslund, Roar Steingrimsen, Unni Wilhelmsen, Erik Honoré, Rein Alexander, Øystein Sevåg, Anneli Drecker, Øyvind Brandtsegg, Kari Iverland og Marianne Furevold.

Med andre ord er det både musikere, skuespillere, forfattere og mediefolk som nå stiller seg bak kravet om mer offentlig støtte til Parkteatret – i tillegg til svært mange vanlige brukere. Flere av innsenderne har også føyet til personlige støtteerklæringer, der man legger vekt på at hovedstaden ikke har råd til å miste en scene av Parkteatrets kaliber. Spesielt er det mange som vektlegger utestedets innsats for den mindre kommersielle musikken.

Dette blir også speilet i brevet som er signert Nystrøm og Seim, der det i et avsnitt heter:

«Vi som er interesserte brukere av Parkteatret Scene både som komponister, utøvere og publikum mener at Oslo her har en unik arena hvor andre uttrykk enn de strengt kommersielle får lov til å stå i fokus. Vi tør våge å påstå at Parkteatret Scene har en sjelden bredde i de uttrykksformene som får slippe til, det være seg innenfor musikk, dans eller teater.»

Oslo Kommune gjorde for et par uker siden kjent hvilke utesteder og klubber som mottar kulturmidler for inneværende år. Det er ikke noen spesielt omfangsrik liste, og består stort sett av firkløveret Blå, Josefine viseklubb, SubChurch/SubScene og Herr Nilsen, som i 2005 vil motta mellom 50 og 500 000 kroner. Men også Parkteatret Scene mottar driftsstøtte fra kommunen, i form av 100 000 kroner. Dette vedtaket ble gjort kjent 26. januar i år, altså før underskriftskampanjen for alvor skjøt fart.

Ballade har spurt Martin Døving om det ikke blir noe misvisende å unnlate å nevne driftsstøtten fra det offentlige for inneværende år.

— Det kan du kanskje si. Nå har jo ikke vi i Parkteatret hatt noe med initiativet til Seim og Nystrøm å gjøre, utover at vi har oppmuntret til det. Vi trodde ikke budsjettet skulle vedtas før en uke senere, og håpet at aksjonen kanskje kunne påvirke prosessen. Når det er sagt, er vi selvsagt veldig glade for at Oslo kommune endelig gir oss støtte, og vi håper a dette kan bli et første skritt på veien til å gi oss de samme rammebetingelsene som de andre kulturscenene.

Men det kan synes som om en del av underskriverne er i den tro at Parkteatret ikke mottar noen form for offentlig støtte i det hele tatt?

— Jo, men det var da også tilfellet i fjor, fastholder Døving. – Parkteatret fikk ingenting i 2004, og flertallet i bystyret stemte ned et forslag fra Arbeiderpartiet, SV og RV om å gi oss 150.000 i 2005. Så før kulturbyråden fattet sitt vedtak, lå vi an til heller ikke å få noe i 2005. Det som nå er spennende, er hva Kulturrådet gjør i mars. Vi håper at underskriftaksjonen viser at det ikke går an å nulle oss i år.

Steder som Blå, Josefine Viseklubb, Cosmopolite og Herr Nilsen – som vel må være de du konkret sikter til med «alle andre kulturscener» i Oslo – har vel holdt på forholdsvis lenge, og opparbeidet et tillitsforhold til bevilgende myndigheter over tid? Og selv mottok dere vel rundt 5, 5 millioner i oppstartsstøtte for bare to år siden?

— Vi har mottatt rundt 3, 5 millioner i støtte siden etableringen av selskapet i 2002. Vi fikk 1,5 millioner fra Fritt Ord og rundt 2 millioner fra Norsk kulturråd. Det er riktig at gårdeier mottok 2 millioner fra Oslo kommunes indre øst-midler, men det vedkommer ikke driften av Parkteatret som sådan – det var penger som gikk rett til bygget. Et bygg som er kostnadsberegnet til 4,5 mill. Jeg synes det er underlig at man altså får støtte til stein og kabler, men ikke noen midler til drift det første, vanskelige året. Jeg synes dere skal spørre Ole Jacob Bull i Kulturrådet rett ut om det. Såvidt jeg vet er Kulturrådet jo også i gang med å evaluere post 74.

Døving påpeker at Parkteatret ved en rekke anledninger har subisidiert smalere arrangører, gjennom å differensiere utleieprisen.

— Vi går med andre ord aktivt inn og hjelper folk som ikke kan betale markedspris. Samtidig velger vi på å ha et allsidig og kvalitetssikret tilbud. Det er derfor det føles litt rart å gå for lut og kaldt vann på driftssiden. Vi har kanskje mottatt 3 og en halv million i oppstartsstøtte, men vi har investert for fem. Parkteatret Scene har selv investert 2,5 mill. ved å oppta private lån.

Døving gjentar mot slutten av intervjuet at han er stolt over den store og brede støtten Parkteatret har mottatt.

— Jeg tror folk rett og slett har skrevet under på oppropet fordi de ønsker at vi skal kunne fortsette vårt gode og allsidige tilbud. Vi har som sagt aldri hevdet at vi ikke mottar driftsstøtte i dag, så jeg tror ikke noen er ført bak lyset her. Tvertimot ønsker vi å fortsette vårt gode arbeid, men da må rammevilkårtene bli annerledes.

Om Ballades lesere ønsker å støtte oppropet for Parkteatret, kan man skrive til nina@parkteatret.no.

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev