Bilde fra seminar på Bylarm 2018, "Tales from the Punkerpad" med Andrew Scheps (Foto: Endre Lohne /Bylarm)

Derfor handler Bylarmkonferansen om digitalisering

I morgen begynner Bylarm. Tema for konferanseprogrammet har tittelen «Are we the robots?».

Kalender

7x7x7

02/12/2023 Kl. 19:00

Oslo

Toner og Tanker på Malerhjemmet

03/12/2023 Kl. 16.00

Viken

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 17:00

Oslo

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 19:00

Oslo

Torsdag og fredag denne uken går Bylarms konferanseprogram av stabelen. Vi har tatt en prat med Linnéa Svensson, ansvarlig for programmet, om hva som er årets overordnede tematikk og hvordan de har jobbet det frem.

– Årets tema har vi kalt «Are we the robots?». Vi tar for oss digitaliseringen av musikkbransjen og hvordan det påvirker menneskene i bransjen og musikknæringen. Dette gjelder alle delene i bransjen, sier Svensson.

– Hva er bakgrunnen for at dere velger nettopp det temaet i år?

– Vi kjørte en innspillsprosess i høst med både åpne møter, og møter med utvalgte bedrifter, bransjeorganer og personer. Der spurte vi: Hva er viktig for bransjen? Hvor trykker skoen?

Svarene de fikk dreide seg nettopp om hvordan digitaliseringen påvirker musikkbransjen. Det ble også løftet frem flere konkrete problemstillinger.

– Hvordan kan vi få kontroll på teknologien, AI- og algoritmeproduserte datamengder, og bruke disse mest nyttig og lønnsomt?

– Er det digitale miljøet sunt for musikken og musikerne, eller står vi i fare for å bli dehumaniserte?

– Lever vi i den best mulige av alle musikalske verdener, eller har musikkopplevelsen blitt forringet av storindustrien og mellommenn på profittjakt?

Bransje foran teknologi
Disse og andre spørsmål ble etter innspillsrunden i september diskutert videre i programmeringsgruppa Svensson leder. Her ble de bearbeidet frem til en slags helhet.

Sistnevnte kom imidlertid først etter å ha tatt nok en innspillsrunde med et knippe bransjeaktører.

– Det ble klart for oss at det er viktig å trekke frem hvordan digitaliseringen har påvirket bransjen, mer enn å se på teknikken i de enkelte bestanddelene, som for eksempel hva er AI, Blockchain og så videre, ettersom dette har vært et gjennomgående emne de siste årene. I stedet har vi sett på hvordan jobbe godt med digitale verktøy, hvordan transparensen faktisk fungerer i praksis, og hva som kan gjøre at det ikke fungerer.

– Programmet rommer derfor punkter innen både mangfold, publikumsvaner, forbruksmønster og økonomistrømmer.

– Hvor mange samarbeidspartnere har dere i konferansedelen i år, og hvor stor frihet får disse til å sette opp sine egne programpunkter?

– Vi samarbeider med rundt 30 ulike virksomheter og organisasjonen relatert til musikkbransjen. De har arbeidet etter en sjekkliste.

Sjekklisten innehar en rekke punkter som til sammen rommer både retningslinjer og veiledning for samarbeidspartnerne. Og vi gjengir den i sin helhet her:

– Likestilte panel! Husk at Bylarm skal nå 50-50 kjønnsbalanse innen 2022, og gjerne før.

– Unge stemmer. Over halvparten av delegatene er under 34 år. Husk på å trekke inn de unge stemmene i panel / innhold.

– Mangfold. Tenk på dette også når dere programmer. Kommer mangfoldet frem til målgruppa godt nok?

– Nordisk. Tenk på nordiske deltagere i sesjonen eller nordiske vinklinger. Bylarm er Nordens viktigste musikkbransjemøteplass.

– Unngå ombruk. Sjekk når dere planlegger deltagere at det ikke er de samme som går igjen.

– Paneler bør kun bestå av tre personer pluss en moderator. Det er høy kompetanse i rommet eller salen – så bruk denne og involver den også. Da blir det en bedre opplevelse for alle.

– Diskuter gjerne med Bylarm type format og form på sesjonen. Skal det være en Q&A, et panel, en introduksjon med panel eller et foredrag. Det er fint å ha en god variasjon av formidling.

– Ingen gjesteliste. Bylarm opererer ikke med gjesteliste til sesjonene – men gir selvsagt deltagere i panel/foredragsholdere/innledere tilgang. Alle tilhørere må ha Bylarm-pass.

– Del i egne medier. Lag eget event på Facebook, sak i egne nyhetsbrev, eller eventuelle andre sosiale medier dere bruker.

Tett samarbeid
Svensson understreker at de har jobbet tett med alle samarbeidspartnerne for å lande på et godt innhold som er relevant for målgruppa. De har også utarbeidet en sjekkliste for moderatorer som skal på scenen i løpet av festivalen.

– 60 prosent av fjorårets delegater var under 35 år. Mange av disse har relevant utdannelse – noe som er en signifikant endring fra ti år tilbake, med høyere gjennomsnitt og lavere bransjerelatert utdannelse.

– Samarbeider dere på noe vis med noen av de andre bransjefestivalen, enten for at dere ikke skal få like programposter, eller for å bygge på hverandres kompetanse?

– Vi har delvis dialog, og har fokus på bruken av internasjonale gjester, men også i forhold til temaer. Dette gjøres i stor grad sammen med sentrale bransjepersoner og Music Norway, sier Svensson.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.