Fra konsert med Honningbarna på by:Larm 2017 Foto: Nathalie Lystad

Musikken i samfunnet

Musikk kan gi bedre liv, men kan også være helseskadelig for dem som jobber med den. Under by:Larm skal vi snakke om hva som kan gjøres, skriver Linnea Svennson.

Kalender

Opera for barna: Mozart som barn

23/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

New York? New York?! Here we go again

25/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

25/05/2024 Kl. 19:00

Oslo

Musikk bidrar til å gi mennesker bedre liv, gode opplevelser, hjelp til å håndtere følelser og til å finne fellesskap og identitet. Samtidig viser ny forskning fra Storbritannia at livet i musikken sliter på den mentale helsen til både de som står på scenen, og de som jobber i apparatet rundt disse.

Dersom man jobber i musikkbransjen har man tre ganger så høy sansynlighet for å lide av angst og depresjon enn resten av befolkningen. Lange arbeidsdager, høye forventninger og mange reisedøgn, gjør det vanskelig å skille mellom jobb og privatliv og til å opprettholde gode relasjoner mellom venner og familie. Mange lever under sterkt press og potensielle mentale lidelser blir utfordret og forsterket – man prioriterer ikke seg selv nok. Støtteapparatet som er tilgjengelig for mennesker i musikkbransjen er mer eller mindre profesjonelt i håndteringen knyttet til dette temaet. Grensen mellom mentale problem og misbruk er også ofte utydelig og blir ofte ikke fulgt opp med profesjonell hjelp. Vi ser flere initiativ dukke opp i Europa – støtteordninger som skal hjelpe og gi bedre rammer. Flere interesseorganiasasjoner inne ulikedeler av musikkbransjen mener nå at det et behov for et slikt støtteapparat også i Norge.

Vi ser at en støttetelefon har hatt god hjelp i forbindelse med #metoo og kampanjen #nårmusikkenstilner. I Storbritannia har man satt opp en slik mental støttetelefon for mennesker i musikkbransjen. Undersøkelsen nevnt over gir oss grunn til å tro at forskjellene ikke er store i Norge.

Stjerneløft, et konsept som ble utviklet av Bakeriet AS i samarbeid med Joddski og Kråkesølv, valgte i år å gi innsamlet beløp til Mental Helse, etter at forrige artist som mottok prisen, tragisk døde i november 2017. Ser man 20 år tilbake i tid er det flere dødsfall i norsk muskkbransje. Mange er knyttet til angst, depresjon og misbruk. Har vi ikke tatt dette på alvor?

Hvordan kan støtte fra myndighetene for å forske, og til å utvikle gode modeller for støtte tilrettelegges? Vi tror at en samlet musikkbransje har mye å tjene på å koordinere en innsats knyttet til dette området og tydeliggjøre behovet for hjelp.

Les også: Økonomi, helse og byutvikling

Det gjennomgående temaet for by:Larm i år er Musikk i samfunnet. Vi er inspirert av den europeiske kampanjen Take a stand som setter søkelys på musikkbransjens ansvar og mulighet for forskjellig påvirkning på samfunnet. Vi ser på hvordan musikk bidrar til samfunnet og byene, pengestrømmene og teknologisk utvikling som er knyttet til musikkbransjen, vi ser på sosiale aspekter knyttet til politisk aktivisme, arbeidsforhold, mental helse og sosialt engasjement, og på miljømessige forhold. Konferansen vil gi deg en dypere forståelse av den viktige rollen musikk og kultur kan spille ved å binde alle disse elementene sammen.

I en verden der ensomhet stadig blir en større utfordring for samfunnet trenger vi musikken, møteplassene rundt den, mangfoldet og opplevelsene den legger til rette for. Samfunnet vårt trenger musikk – men må følge med på utviklingen og tilrettelegge på en god nok måte. Alt dette og mer til skal vi snakke om på by:Larm.

Vi gleder oss til å invitere en samlet norsk muskkbransje inn til de gode debattene og diskusjonene!

Linnea Svensson er konferansesjef for by:Larm

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.