Parkteatret (foto: parkteatret.no)

Martin Døving: – Parkteatret Scene satser friskt

I 2004 hadde Parkteatret Scene 195 arrangementer med ca 27.000 publikummere. – Dette er et betydelig kulturelt resultat i scenens første fulle driftsår, sier daglig leder Martin Døving. Parkteatret gikk i fjor med ca. 1, 2 millioner i underskudd. Styret foreslår nå å rette en emisjon mot en betydelig kreditor, og i tillegg bringe inn ny kapital til huset fra dagens eiere. Dette vil føre til en betydelig gjeldsreduksjon og bringe selskapet i balanse, heter det.

Kalender

Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Operapub på Røverstaden

22/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Martin Døving, daglig leder, Parkteatret

Parkteatret Scene har rehabilitert en gammel kino ved hjelp av Fritt Ord, Norsk kulturråd og to av aksjonærene har kausjonert for selskapets lån i banken. Av de 5 millionene som er investert i huset er halvparten egenfinansiert. Kulturhuset (Bar & Scene) har i dag ansvar for omlag 30 årsverk og er en betydelig aktør i kulturlivet i Oslo.

2004 programmet er gjennomført uten offentlig støtte, noe som er en viktig grunn til at Parkteatret Scene gikk med et underskudd på ca. 1,2 mill.

Frisk kapital
Denne situasjonen er uholdbar, og derfor har nå styret i Parkteatret Scene utformet en løsning som vil tilføre selskapet frisk kapital og legge et solid grunnlag for varig drift. Dette vil både sikre arbeidsplassene og det kulturelle innholdet på en av Oslos mest populære kulturscener.

Styret foreslår å rette en emisjon mot en betydelig kreditor og i tillegg bringe inn ny kapital til huset fra dagens eiere. Dette vil føre til en betydelig gjeldsreduksjon og bringe selskapet i balanse.

Én administrasjon
Generalforsamlingen vil også behandle et forslag om at Parkteatret Scene overtar det fulle ansvaret for bardriften i huset, slik at kulturhuset vil bli drevet som ett selskap med to avdelinger. Dette vil effektivisere driften, gi mer ut av hvert årsverk og huset blir mye mindre sårbart overfor svingninger i offentlig støtte. Med én administrasjon blir handlekraften desto bedre.

Støtteerklæringene
Mangelen på offentlig støtte utløste i vinter et meget sterkt støtteopprop fra kunstnere og andre brukere av huset. I uttalelsen heter det blant annet:

Vi som er interesserte brukere av Parkteatret Scene både som komponister, utøvere og publikum mener at Oslo her har en unik arena hvor andre uttrykk enn de strengt kommersielle får lov til å stå i fokus. Vi tør våge å påstå at Parkteatret Scene har en sjelden bredde i de uttrykksformene som får slippe til, det være seg innenfor musikk, dans eller teater. Parkteatret Scene er dessuten et rom med en helt unik akustikk. Både å utøtve og høre akustisk musikk (uten forsterkning/PA) er en fryd i dette rommet. Dette skaper en musikkscene som er velegnet for mange ulike musikksjangere, alt fra kammermusikk fremført akustisk i små eller store ensembler, til alle typer musikk som trenger forsterkning (PA-anlegg). Parkteatret Scene legger også stor vekt på å bidra og oppmuntre til kulturelle aktiviteter i nærmiljøet, også fra de arrangører som ikke kan betale markedsleie.

1700 enkeltpersoner sendte hver og en personlig e-post og tilkjennega sin støtte til Parkteatrets drift og innhold. Det varmer!

Vi er stolte over styrets ansvarlighet og de positive signaler vi har fått fra enkelte aksjonærer og gleder oss til en tryggere fremtid!

På vegne av Parkteatret Scene

Martin Døving

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev